Το κέντρο στον κόσμο: 

Ο Οργανισμός Ισλαμικού Πολιτισμού και Διασύνδεσης (ICRO), που έχει στην ευθύνη του όλους τους τομείς του πολιτισμού και την προβολή και εκπροσώπηση τους στο εξωτερικό, είναι ένα ίδρυμα συμβεβλημένο με το Υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης. Τα σχέδια και τα προγράμματα του ελέγχονται και εγκρίνονται από συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης. Μέλη αυτού του συμβουλίου είναι κάποιοι υπουργοί από τα συναφή υπουργεία και τρία άτομα της κυβερνητικής αρχής, που επιλέχθηκαν από τον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης.

 

Οι δυνάμεις αυτού του οργανισμού είναι οι Μορφωτικοί Ακόλουθοι που αποστέλλονται σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο για να προωθήσουν τον πολιτισμό και να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις των εκάστοτε δυο κρατών.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Οργανισμός Ισλαμικού Πολιτισμού και Διασύνδεσης επιδιώκει τους ακόλουθους σκοπούς και στόχους:

 

1.Την αναβίωση και διάδοση των ισλαμικών δογμάτων και σκέψεων με σκοπό να διαδώσει το αληθινό μήνυμα του Ισλάμ ανά τον κόσμο.

2.Να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους απέναντι στις αρχές, τους στόχους και την στάση της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζει στη διεθνή σκηνή.

3.Να επεκτείνει τις πολιτιστικές σχέσεις με διάφορα έθνη και κοινότητες γενικότερα και ιδιαίτερα με τους μουσουλμάνους και τους καταπιεσμένους ανά τον κόσμο.

4.Να ενισχύσει και να συντονίσει τις υφιστάμενες πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και άλλων χωρών του κόσμου, καθώς και των παγκόσμιων πολιτιστικών οργανώσεων.

5.Να προωθήσει την κατάλληλη παρουσίαση του ιρανικού πολιτισμού με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, θρησκευτικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του.

6.Να προετοιμάσει το έδαφος για ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και να δημιουργήσει ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ του μουσουλμανικού κόσμου με βάση τις αδιαμφισβήτητες αρχές του Ισλάμ.

7.Να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των πολιτιστικών, πολιτικών, οικονομικών, και κοινωνικών συνθηκών των μουσουλμάνων.

πατήστε εδώ

                      Οργανισμός Ισλαμικού

                  Πολιτισμού και Διασύνδεσης

                                    ( Ο.Π.Ι.Δ )