Πολιτιστικό Κέντρο

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι υπεύθυνο για τις επίσημες πολιτιστικές σχέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Καταστατικό του, ακολουθεί μια σειρά από στόχους, όπως είναι η προώθηση και ενοποίηση των πολιτιστικών δεσμών με την Ελλάδα, η σωστή παρουσίαση της ιρανικής κουλτούρας και του πολιτισμού, η μελέτη, δημιουργία και διατήρηση της ενότητας μεταξύ μουσουλμάνων και ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες, η αναβίωση και προώθηση του ισλαμικού πολιτισμού και των διδασκαλιών του κόσμου, η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τους στόχους της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους του διοργανώνει τακτικά συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διαλέξεις, προσφέρει δωρεάν μαθήματα περσικής γλώσσας, εκδίδει βιβλία πολιτιστικού περιεχομένου, και συμμετέχει στα μεγάλα πολιτιστικά φεστιβάλ και εκθέσεις της Ελλάδας.