Διαδικτυακά Σεμινάρια - Ανακοίνωση


Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Γραφείο Ακαδημαϊκής Επιστημονικής Συνεργασίας του Ιράν προτίθεται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Baqir al-Olum University στην ιερη πόλη Κομ, να διεξάγει διαδικτυακά σεμινάρια - ομαδικά ή ατομικά - με σκοπό την αναβάθμιση της γνωριμίας με το Ισλάμ και τις ισλαμικές αρχές, με την παρακάτω θεματολογία: -Η φύση και τα στοιχεία του νέου ισλαμικού πολιτισμού -Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιδεολογία του κοσμικισμού -Ο όρος «δικαιοσύνη» στην ισλαμική σκέψη -Η ειρήνη και η ιδέα της ειρήνης στο Ισλάμ -Ισλαμική Ανθρωπολογία και τα ενδιαφέροντα θέματα των καθηγητών και ερευνητών. Δια της παρούσης ανακοίνωσης καλούμε τους ενδιαφερόμενους καθηγητές και ερευνητές να συμμετάσχουν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον τρόπο εγγραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν στην Αθήνα.


 Σημαντικότερα νέα