Η 25η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ


Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι η 27η Παγκόσμια βράβευση για το βιβλίο της χρονιάς στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2020. Τα βιβλία που θα συμμετάσχουν στην βράβευση μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, ωστόσο θα πρέπει να αφορούν Ισλαμικές ή Ιρανικές σπουδές. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν εκδοθεί (πρώτη έκδοση), σε χώρα εκτός του Ιράν το 2018.

Το κάθε ένα από τα δύο θέματα, Ισλαμικές και Ιρανικές σπουδές περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες, κάποιες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

  1. Ισλαμικές σπουδές: Ιστορία του Ισλάμ, Ισλαμικός πολιτισμός, Σπουδές Κορανίου και Χαντίθ, Ισλαμική θεολογία και Φιλοσοφία, Ισλαμικός Μυστικισμός, Ισλαμικός Νόμος και Νομολογία, Μετάφραση κλασικών Ισλαμικών τεχνών, Ισλαμική Οικονομία, Σύγχρονες Ισλαμικές Σπουδές, Ισλαμικές τέχνες και αρχιτεκτονική, Ιστορία της επιστήμης κλπ.

  2. Ιρανικές σπουδές: Ιστορία του Ιράν, Ιρανική Γλώσσα, Ιρανική Γεωγραφία, Αρχαίες Ιρανικές θρησκείες, Πολιτισμός και Ιστορία, Περσική Λογοτεχνία, Ιρανικές Τέχνες και Αρχιτεκτονική, Ιστορία της επιστήμης στο Ιράν, Ιρανική Ανθρωπολογία, Μετάφραση εξαίρετων Ιρανικών έργων, κλπ.

Συνεπώς, η Γραμματεία της επιτροπής βράβευσης, προσκαλεί όλους τους σπουδαστές, συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες να προτείνουν το/τα υποψήφιο/α βιβλίο/α τους, πριν τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Υποβολή:

Για να υποβάλετε αρχικά τον τίτλο του/των βιβλίου/ων σας, παρακαλώ όπως στείλετε ένα γράμμα υποψηφιότητας στον Καθηγητή Heydari, γραμματέα της Παγκόσμιας βράβευσης βιβλίου της χρονιάς στην Ι. Δ. του Ιράν, στο bookaward@ketab.ir και να στείλετε μια φωτοτυπία από το/τα βιβλίο/α σας στην παρακάτω ιστοσελίδα:

www.bookaward.ir

 Σημαντικότερα νέα