Συμβατικές Ενέργειες (πετρέλαιο & φυσικό αέριο)


Η πρώτες τεκμηριωμένες συστηματικές εξερευνήσεις πετρελαίου και γεωτρήσεις στο Ιράν χρονολογούνται από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, καθιστώντας την χώρα την παλαιότερη στη Μέση Ανατολή. Το πρώτο πετρελαϊκό πεδίο στο Ιράν είναι ο Masjed Soleyman στα νοτιοδυτικά. Τώρα, έναν αιώνα αργότερα, το Ιράν έχει αποκτήσει ανεκτίμητη εμπειρία στη βιομηχανία πετρελαίου και είναι πρωτοπόρο στη βιομηχανία. Η εκτεταμένη υποδομή και η θρυλική φήμη είναι το αποτέλεσμα μιας τόσο μακράς ιστορίας. Αυτό συνδυάζεται διπλά με τα 158 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου. Υπάρχουν αρκετά διυλιστήρια και πετρελαϊκά τερματικά με εκτεταμένο αγωγό κατά μήκος των ακτών του Περσικού Κόλπου.

Η βιομηχανία φυσικού αερίου έχει επίσης μακρά ιστορία που χρονολογείται από το 1908, όταν πραγματοποιήθηκε το πρώτο έργο πετρελαϊκής εξερεύνησης στο Masjed Soleyman. Αρχικά, υπήρχαν αρκετές προκλήσεις όσον αφορά την αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Ωστόσο, με σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και πείρα που αποκτήθηκε με την πάροδο του χρόνου, το Ιράν είναι σήμερα μια από τις ηγετικές χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την παραγωγή και τις δεξαμενές αερίου.

ΙΙ. Μακροπρόθεσμοι Στόχοι

Για να αναπτυχθεί ο ενεργειακός τομέας του Ιράν στο πλαίσιο των πολιτικών οικονομικής ελαστικότητας, ορισμένοι από τους κύριους στόχους του ενεργειακού τομέα που αναφέρονται στο στρατηγικό εθνικό ενεργειακό έγγραφο είναι οι εξής:

• Αύξηση και βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των δυνατοτήτων του ενεργειακού τομέα της χώρας για μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

• Βελτίωση και ενίσχυση της ανάκτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

• Μεγιστοποίηση της χρήσης της γεωπολιτικής ικανότητας και αύξηση της διεθνούς θέσης του Ιράν στις αγορές ενέργειας.

• Διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

• Βελτίωση της ασφάλειας των ασφαλών, σταθερών και υψηλής ποιότητας παροχών ενέργειας.

II. Ικανότητες και Δεξιότητες

A. Τρέχουσα κατάσταση

• Αποθεματικά και παραγωγή αργού πετρελαίου

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, το Ιράν έρχεται πρώτο και τέταρτο, αντίστοιχα.

Το σχήμα 1 απεικονίζει τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους κατόχους πετρελαίου παγκοσμίως.

Σχήμα 1: Οι μεγαλύτεροι αποδεδειγμένοι κάτοχοι αποθεμάτων αργού πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένου του βαρύ και εξαιρετικά βαρύ πετρέλαιο)

[Πηγή: Περιοδικό Oil & Gas, Ιανουάριος 2015]

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Ιράν κατέχουν περίπου το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων και το 13% του παγκόσμιου αποθεματικού του OPEC. Τα ιρανικά αποθέματα στην ξηρά αντιπροσωπεύουν το 70% των συνολικών αποθεμάτων τους και τα υπεράκτια αποθέματα του Περσικού Κόλπου αποτελούν το υπόλοιπο 30%.

Σχήμα 2: Αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου του OPEC, στα τέλη του 2014 (δισεκατομμύρια βαρέλια, μετοχή OPEC)

Παράγει πάνω από 3.400.000 βαρέλια ημερησίως και είναι ιδρυτικό μέλος του OPEC. Το Ιράν είναι ο τρίτος παραγωγός του οργανισμού (Μηνιαία Έκθεση Πετρελαϊκής Αγοράς του OPEC - Απρίλιος 2016).

• Αποθεματικά και παραγωγή φυσικού αερίου

Με 1201,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (34 τρισεκατομμύρια m3), το Ιράν διαθέτει το μεγαλύτερο αποδεδειγμένο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο (BP Statistical Review of World Energy, Ιούνιος 2016). Αποτελεί το 18,2% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου στον κόσμο. Πάνω από το 40 τοις εκατό των αποθεμάτων φυσικού αερίου βρίσκονται στο South Pars field ως η μεγαλύτερη έκταση αερίου στον κόσμο παγκοσμίως.

Σχήμα 3: Οι μεγαλύτεροι αποδεδειγμένοι κάτοχοι αποθεμάτων φυσικού αερίου [Πηγή: BP Statistical Review of World Energy June 2015]

Τόσο ο όγκος παραγωγής όσο και η στρατηγική γεωγραφική θέση του Ιράν συνεργάζονται για να του προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα με την BP Statistical Review World Energy τον Ιούνιο του 2016, η παραγωγή φυσικού αερίου στο Ιράν το 2015 ανερχόταν σε 192,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, καθιστώντας την τρίτη χώρα παραγωγής φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Β. Μερικά επιτεύγματα

• Αεριοστρόβιλοι

Οι αεριοστρόβιλοι διατίθενται σε ποικίλες μορφές για να καλύψουν ποικίλες ανάγκες σε ηλεκτρισμό σε διαφορετικά πεδία, από την οδήγηση δεξαμενών πετρελαίου και συμπιεστών σε αεριωθούμενα αεροσκάφη και ελικόπτερα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κανονικά για την παραγωγή φορτίου αιχμής). Οι γνώσεις και οι τεχνολογίες υψηλού επιπέδου που αναπτύχθηκαν κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή αεριοστροβίλων τους έχουν καταστήσει κατάλληλους για χρήση στη βιομηχανία πετρελαίου. Η αυξανόμενη ζήτηση για αεριοστρόβιλο είναι σημαντική στη βιομηχανία πετρελαίου, όπου οι στρόβιλοι χρησιμοποιούνται ως οδηγοί μεγάλων αντλιών, οι οποίοι οδηγούν υγρά μέσα στους αγωγούς ή για παραγωγή ενέργειας εκτός δικτύου σε εργοστάσια που σχετίζονται με πετρέλαιο.

Έχοντας αποκτήσει ανεκτίμητη εμπειρία στη μεταφορά τεχνολογίας αερίου και ατμοστρόβιλου καθώς και περιφερειακά, οι ιρανικές εταιρείες είναι πλέον σε θέση να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μονάδες παραγωγής αερίου 25 MW με αεριοστρόβιλους με δύο χρήσεις, όπως μηχανική μετάδοση κίνησης και παραγωγή ενέργειας.

• Φυγοκεντρικοί συμπιεστές

Οι φυγοκεντρικοί συμπιεστές αποτελούν έναν κρίσιμο περιστρεφόμενο εξοπλισμό, ο οποίος έχει πολλές εφαρμογές στη μετάδοση και επεξεργασία υγρών αερίου. Οι ιρανικές εταιρείες είναι σε θέση να παράγουν φυγοκεντρικούς συμπιεστές και να προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες στον τομέα της κατασκευής και μηχανικής φυγοκεντρικών συμπιεστών:

• Σχεδιασμός προσαρμοσμένων φυγοκεντρικών συμπιεστών για την κάλυψη μεμονωμένων αναγκών του πελάτη.

• Μεταφορά των απαιτούμενων τεχνολογιών για την κατασκευή φυγοκεντρικών συμπιεστών από το εξωτερικό για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πελατών.

• Κατασκευή των απαιτούμενων συμπιεστών που θα αναπτυχθούν στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

• Φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής ταχύτητας

Οι φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιομηχανίες πετρελαίου και πετροχημικών λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους. Οι προσαρμοσμένες φυγοκεντρικές αντλίες υψηλής ταχύτητας προσφέρουν μια σειρά από δυνατότητες για να ικανοποιήσουν τις μεμονωμένες ανάγκες του πελάτη, όπως μια ποικιλία γύρων εξόδου, λειτουργικές δυνάμεις, σχήματα και διαστάσεις για πτερωτή, υλικά και διάταξη συσκευασίας γεμίσματος.

Οι Ιρανικές εταιρείες κατάφεραν με επιτυχία να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν αντλίες API-610, OH6 υψηλής ταχύτητας / υψηλής πίεσης και να συμμετάσχουν σε διαδικασίες ανασχεδιασμού και συναρμολόγησης. Έχουν επίσης αποκτήσει τις τεχνικές γνώσεις για τη συντήρηση και λειτουργία των αντλιών.

• Λεπίδες και πτερύγια

Οι λεπίδες είναι βασικά συστατικά ατμοστρόβιλων και αεριοστροβίλων, των οποίων η κατασκευή και η συντήρηση έχουν στρατηγική σημασία για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τα διυλιστήρια και τους αγωγούς. Οι ιρανικές εταιρείες είναι σε θέση να κατασκευάζουν λεπίδες στροβίλων, με το πλεονέκτημα ότι ολοκληρώνουν ολόκληρες τις παραγωγικές διαδικασίες στο σπίτι. Αυτές περιλαμβάνουν τη χύτευση, την κατεργασία και την επικάλυψη των λεπίδων. Οι ιρανικές εταιρείες προσαρμόζουν επίσης τις λεπίδες παραγωγής. Διαφορετικές τεχνολογίες για την παραγωγή λεπίδων έχουν εντοπιστεί. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν τη συμβατική χύτευση, την κατευθυντική στερεοποίηση και τις μεθόδους ενός κρυστάλλου.

• Βαλβίδες

Οι Ιρανικές εταιρείες παραγωγής βαλβίδων έχουν μεταφέρει με επιτυχία τις απαιτούμενες γνώσεις και τεχνολογίες για την παραγωγή τυποποιημένων βαλβίδων υψηλής ποιότητας - για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - μέσω αξιόπιστων ξένων εταιρειών. Επί του παρόντος, στο Ιράν παράγονται αρκετοί τύποι βαλβίδων, συμπεριλαμβανομένων βαλβίδων πύλης, βαλβίδων βαλβίδων, βαλβίδων πεταλούδων και σφαιρικών βαλβίδων. API 6D, βαλβίδες υψηλής πίεσης σε 900, 1500 και 2500 τάξεις παράγονται τοπικά.

• Upstream υπηρεσίες

Οι Ιρανικές εταιρείες προσφέρουν μια ποικιλία upstream υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σεισμικών υπηρεσιών, επεξεργασίας δεδομένων, υποβρύχια απεικόνιση, κατασκευή δομών, πρόβλεψη και διαχείριση εξέδρας. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες γεώτρησης όπως τσιμεντοποίηση, οξίνιση και παροχή τρυπανιών και εξοπλισμού. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται για ποικίλες συνθήκες και σε διαφορετικά στάδια της ζωής του φρέατος και της δεξαμενής, από απλά πηγάδια πετρελαίου και φυσικού αερίου μέχρι πολύπλοκες δεξαμενές.

• Σφαιρικές Δεξαμενές / Δοχεία

Λαμβάνοντας υπόψη την εγγενή αντοχή μιας σφαίρας, οι σφαιρικές δεξαμενές χρησιμοποιούνται κυρίως για συνθήκες υψηλής πίεσης. Οι μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης υπό μέτρια πίεση συνήθως έχουν σφαιρικά ή οιονεί σφαιρικά σχήματα. Ιρανικές εταιρείες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν σφαιρικά και κυλινδρικά δοχεία πίεσης για διυλιστήρια και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα σκάφη έρχονται σε διαφορετικές χωρητικότητες, που κυμαίνονται από 1.000 έως 25.000 βαρέλια. Καλύπτουν μια σειρά διαφορετικών πιέσεων από 100 έως 2.000 psi.

IV. Διοικητικές Αρχές

• Γραφείο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στις Βιομηχανίες Πετρελαίου, Αερίου και Άνθρακα

Το Γραφείο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στις Βιομηχανίες Πετρελαίου, Αερίου και Άνθρακα είναι ένα κυβερνητικό όργανο που ιδρύθηκε το 2003 σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές που ορίζονται στα προηγούμενα έγγραφα. Συνεργάζεται κυρίως και συμμετέχει σε δραστηριότητες χάραξης πολιτικής, ρύθμισης και διευκόλυνσης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και τεχνολογιών αναβάθμισης στις βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνάμεις προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Αυτό το γραφείο υποστηρίζει κυρίως τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη πολιτικής και τη διευκόλυνση των διαδικασιών σχεδιασμού, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του σχεδίου τεχνολογικής ανάπτυξης.

• Ομοσπονδία Ιρανικών Βιομηχανιών του Ιράν

Σύμφωνα με τη συστηματική και αποτελεσματική χρήση των δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων και των δυνατοτήτων των οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της πετροχημικής βιομηχανίας, ιδρύθηκε το 2016 η Ομοσπονδία Ιρανικών Βιομηχανιών του Ιράν. το επιχειρηματικό περιβάλλον, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών-μελών της ένωσης, την υποστήριξη κοινών συμφερόντων της πετρελαϊκής βιομηχανίας και τη συμβολή στην ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας μέσω της παροχής πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ διαφόρων εξειδικευμένων τομέων.

• Ιρανική Ένωση Εξαγωγέων Πετρελαίου, Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων

Ο τομέας πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετροχημείας είναι η κορυφαία και πρώτη βιομηχανία της χώρας και ο άξονας της Ιρανικής οικονομίας. Όσον αφορά τη σημασία αυτού του τομέα και την ανάγκη συντονισμού και οργάνωσης των πιο ενεργών παραγόντων στον πετρελαϊκό, αέριο και πετροχημικό τομέα παραγωγής και εξαγωγής, ορισμένοι επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα αποφάσισαν να συνεργαστούν για να άρουν τα εμπόδια υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα για στενότερη και πιο παραγωγική συνεργασία με την Εθνική Ιρανική Εταιρεία Πετρελαίου. Η Ένωση Ιρανών Εξαγωγέων Πετρελαίου, η οποία συστάθηκε το 2003, αποτελείται από 54 εταιρείες-μέλη που κατέχουν την άδεια από το Εμπορικό, Εμπορικό, Μεταλλευτικό και Γεωργικό Επιμελητήριο του Ιράν. Επί του παρόντος, αυτή η ένωση με περισσότερα από 300 μέλη θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά ιδρύματα της χώρας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των εξαγωγών πετρελαίου, στην ανταλλαγή και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στη χώρα.

• Ινστιτούτο έρευνας πετρελαϊκής βιομηχανίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας Πετρελαϊκής Βιομηχανίας (RIPI) - ένας κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός - ιδρύθηκε το 1959 αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διεξαγωγής ευρέος φάσματος ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και παροχής εργαστηριακών, τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της πετροχημικής βιομηχανίας. Είναι ο σημαντικότερος οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης στην ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία και ο μεγαλύτερος στο είδος του στη Μέση Ανατολή. Η σύνθεση του αερίου, η παραγωγή βε