Βιοτεχνολογία


1. Ιστορία

Η βιοτεχνολογία είναι γνωστή ως μια από τις τεχνολογίες αιχμής του 21ου αιώνα και συγκαταλέγεται στις επτά βασικές βιομηχανίες που θα καθορίσουν το κοινωνικοοικονομικό προορισμό των κοινοτήτων τις επόμενες δεκαετίες.

Η βιοτεχνολογία έχει μακρά ιστορία και είναι πολύ καλά αναπτυγμένη στο Ιράν. Η ιστορία της βιοτεχνολογικής έρευνας και των ακαδημαϊκών κέντρων στο Ιράν ξεκινάει έναν αιώνα πριν, όταν η παραδοσιακή βιοτεχνολογία αρχικά χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων στο Ινστιτούτο Pasteur του Ιράν (PII). Το Ινστιτούτο Pasteur, το οποίο ιδρύθηκε το 1921, και το Ινστιτούτο Ράζι για ορούς και εμβόλια, που ιδρύθηκε το 1924, είναι δύο καλά εδραιωμένα κέντρα στο Ιράν για την έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Το Ινστιτούτο Βιοχημείας και Βιοφυσικής, που ιδρύθηκε το 1976 και είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, ασχολείται επίσης με τη βιολογική έρευνα. Το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας του Ιρανικού Οργανισμού Έρευνας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (IROST), το οποίο ιδρύθηκε το 1980, συμμετέχει ενεργά στην παραδοσιακή έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας από την ίδρυσή του και έχει μετατοπίσει σταδιακά τις δραστηριότητές του στη σύγχρονη βιοτεχνολογία.

Η ιστορία της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στο Ιράν χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980. Η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Γενετικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας το 1989 σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων βιοτεχνολογίας στη χώρα. Όσον αφορά στην προτεραιότητά της και στη στρατηγική σημασία της για την Ισλαμική Δημοκρατία, το συμβούλιο ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας ίδρυσε το 2008 την Αντιπροεδρία για την Επιστήμη και Τεχνολογία ως το κύριο όργανο για τη χάραξη πολιτικής, τον προγραμματισμό, την ηγεσία του εκτελεστικού διευθυντή, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της βιοτεχνολογικής έρευνας στη χώρα.

Γενικά, η τεράστια βιοποικιλότητα όσον αφορά στο οικοσύστημα, το είδος και τη γεωγραφική ποικιλομορφία, οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, και τα μοναδικά γενετικά μοτίβα που βρίσκονται σε ανθρώπους, φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς έχουν καταστήσει δυνατή τη λήψη και χρήση αυτής της ζωτικής και μετασχηματιστικής τεχνολογίας για το Ιράν. Κατά συνέπεια, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις και έχει επιδείξει τεράστια πρόοδο στη βιοτεχνολογική έρευνα, ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία.

2. Πολιτικές και Στρατηγικές

Η προώθηση στην πρώτη γραμμή της Μέσης Ανατολής και η βελτίωση της παγκόσμιας κατάταξης του Ιράν μεταξύ των κορυφαίων δέκα χωρών στον κόσμο μέχρι το 2025 είναι οι κύριοι στόχοι του Συμβουλίου Ανάπτυξης για τη Βιοτεχνολογία. Οι κύριες πολιτικές και στρατηγικές του τομέα είναι οι εξής:

Α. Μάκρο - Πολιτικές

• Προώθηση της εθνικής κυριαρχίας και ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας.

• Διεύρυνση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

• Τήρηση των στρατηγικών απαιτήσεων της χώρας για τρόφιμα, δημόσια υγεία, περιβάλλον και ενέργεια.

• Τήρηση των αρχών δεοντολογίας και βιοασφάλειας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή κανονιστικά πλαίσια.

Β. Μάκρο - Στρατηγικές

• Μεγιστοποίηση της ιδιωτικοποίησης των βιοτεχνολογικών προϊόντων.

• Ολοκλήρωση και οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της βιοτεχνολογίας σε ολόκληρη τη χώρα.

• Βελτίωση της ποιότητας των εγχώριων προϊόντων με στόχο την προετοιμασία για την είσοδο στις διεθνείς αγορές.

• Ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση των διαθέσιμων εγχώριων ικανοτήτων στο Ιράν και στις περιφερειακές χώρες με σκοπό την επέκταση της αγοράς εγχώριων προϊόντων βιοτεχνολογίας.

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων βιοτεχνολογίας ως πράσινης βιομηχανίας για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

• Δημιουργία βάσης για την ανάπτυξη εγχώριων και διεθνών εταιρικών σχέσεων και κοινοπραξιών.

III. Ικανότητες και Δεξιότητες

Α. Ανθρώπινοι πόροι

Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του συμβουλίου, σήμερα περίπου 15.010 εμπειρογνώμονες της βιοτεχνολογίας δραστηριοποιούνται στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός πανεπιστημιακών ακαδημαϊκών μελών κατανέμεται ως εξής: 15% εκπαιδευτές, 59% βοηθοί καθηγητές, 17% αναπληρωτές καθηγητές και 9% πλήρεις καθηγητές. Το ποσοστό των μελών διδακτικού προσωπικού σε επίπεδο καθηγητών στη βιοτεχνολογική μηχανική και τις ιατρικές επιστήμες είναι αντίστοιχα υψηλότερο από αυτό των άλλων ομάδων.

Β. Επιστημονική Παραγωγικότητα

Το 2015, το Ιράν κατέλαβε την 14η θέση στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό των δημοσιευμένων άρθρων για τη βιοτεχνολογία στα επιστημονικά περιοδικά.

Πινακας 1

Η επιστημονική παραγωγικότητα της βιοτεχνολογίας του Ιράν σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο (2015)

[if gte vml 1]><v:group id="_x0000_s1026" style='position:absolute; margin-left:106.05pt;margin-top:136.5pt;width:210.75pt;height:173.15pt; z-index:-251658240;mso-position-horizontal-relative:page' coordorigin="2571,361" coordsize="4215,3463"> <v:shape id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:2900;top:364;width:3883; height:400' coordorigin="2900,364" coordsize="3883,400" path="m6784,764r,-400l2900,364r,400l6784,764xe" fillcolor="#00984a" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:2900;top:771; width:3883;height:382' coordorigin="2900,771" coordsize="3883,382" path="m6784,1153r,-382l2900,771r,382l6784,1153xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1029" style='position:absolute;left:2900;top:2291; width:3883;height:382' coordorigin="2900,2291" coordsize="3883,382" path="m6784,2673r,-382l2900,2291r,382l6784,2673xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:2900;top:1908; width:3883;height:382' coordorigin="2900,1908" coordsize="3883,382" path="m6784,2290r,-382l2900,1908r,382l6784,2290xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1031" style='position:absolute;left:2900;top:1526; width:3883;height:382' coordorigin="2900,1526" coordsize="3883,382" path="m6784,1908r,-382l2900,1526r,382l6784,1908xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1032" style='position:absolute;left:2900;top:2676; width:3883;height:382' coordorigin="2900,2676" coordsize="3883,382" path="m6784,3058r,-382l2900,2676r,382l6784,3058xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1033" style='position:absolute;left:2900;top:3059; width:3883;height:382' coordorigin="2900,3059" coordsize="3883,382" path="m6784,3441r,-382l2900,3059r,382l6784,3441xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1034" style='position:absolute;left:2900;top:3440; width:3883;height:382' coordorigin="2900,3440" coordsize="3883,382" path="m6784,3822r,-382l2900,3440r,382l6784,3822xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1035" style='position:absolute;left:2900;top:1153; width:3883;height:382' coordorigin="2900,1153" coordsize="3883,382" path="m6784,1535r,-382l2900,1153r,382l6784,1535xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1036" style='position:absolute;left:2574;top:364; width:298;height:400' coordorigin="2574,364" coordsize="298,400" path="m2872,764r,-400l2574,364r,400l2872,764xe" fillcolor="#00984a" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1037" style='position:absolute;left:2996;top:497; width:86;height:106' coordorigin="2996,497" coordsize="86,106" path="m2997,567r2,6l3001,580r3,5l3008,590r4,4l3017,597r5,3l3027,602r6,1l3046,603r5,-1l3056,600r5,-2l3065,596r3,-3l3074,586r3,-5l3079,577r2,-6l3082,566r-21,l3060,572r-2,5l3050,583r-4,2l3036,585r-4,-1l3026,580r-4,-5l3018,568r,-4l3017,559r-1,-4l3016,544r1,-6l3019,533r1,-4l3025,522r5,-4l3035,516r5,l3044,516r6,1l3056,522r4,6l3061,533r21,l3080,525r-1,-4l3077,517r-2,-4l3068,506r-4,-3l3059,501r-6,-2l3047,497r-13,l3028,499r-5,2l3017,503r-4,3l3009,511r-4,4l3001,521r-2,6l2997,534r-1,8l2996,559r1,8xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1038" style='position:absolute;left:3094;top:524; width:36;height:78' coordorigin="3094,524" coordsize="36,78" path="m3116,578r1,22l3121,602r5,l3130,586r-6,-1l3119,582r-3,-4xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1039" style='position:absolute;left:3094;top:524; width:36;height:78' coordorigin="3094,524" coordsize="36,78" path="m3094,563r,7l3095,576r2,5l3099,586r3,4l3105,593r7,5l3117,600r-1,-22l3114,573r-1,-5l3113,563r,-5l3114,553r2,-5l3119,544r5,-3l3130,541r7,l3141,544r3,4l3146,553r1,5l3148,563r-1,5l3146,573r-2,5l3141,582r-4,3l3130,586r-4,16l3135,602r5,l3144,600r5,-2l3152,596r7,-6l3162,586r2,-5l3166,576r1,-6l3167,557r-1,-6l3164,546r-2,-5l3159,537r-3,-3l3149,528r-5,-2l3140,525r-5,-1l3126,524r-5,1l3117,526r-5,2l3108,530r-6,7l3099,541r-2,5l3095,551r-1,6l3094,563xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1040" style='position:absolute;left:3183;top:526; width:64;height:76' coordorigin="3183,526" coordsize="64,76" path="m3202,526r-19,l3183,580r,4l3186,591r4,5l3194,600r6,2l3207,602r5,l3216,601r4,-2l3227,594r2,-4l3229,590r,10l3247,600r,-74l3228,526r,46l3227,577r-4,5l3219,585r-5,1l3209,585r-4,-2l3203,579r-1,-2l3202,572r,-46xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1041" style='position:absolute;left:3267;top:524; width:64;height:76' coordorigin="3267,524" coordsize="64,76" path="m3286,600r,-48l3287,548r3,-3l3297,541r4,l3306,541r5,5l3313,551r,4l3313,600r19,l3332,545r-2,-7l3327,533r-5,-5l3317,526r-7,-2l3304,524r-6,2l3292,529r-4,4l3285,537r,-11l3267,526r,74l3286,600xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1042" style='position:absolute;left:3345;top:506; width:40;height:95' coordorigin="3345,506" coordsize="40,95" path="m3385,601r,-15l3379,586r-5,-1l3373,580r,-40l3385,540r,-14l3373,526r,-20l3354,506r,20l3345,526r,14l3354,540r,48l3355,594r4,4l3364,600r5,1l3380,601r5,xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1043" style='position:absolute;left:3399;top:524; width:41;height:76' coordorigin="3399,524" coordsize="41,76" path="m3417,539r,l3417,526r-18,l3399,600r19,l3418,562r,-4l3420,551r4,-4l3429,544r6,l3441,544r,-20l3439,524r-5,l3430,525r-6,4l3420,533r-3,6xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1044" style='position:absolute;left:3448;top:526; width:71;height:104' coordorigin="3448,526" coordsize="71,104" path="m3474,603r-1,6l3467,614r-5,1l3458,614r,16l3467,630r4,l3474,630r5,-1l3483,625r4,-5l3489,616r1,-5l3492,606r2,-7l3519,526r-20,l3485,581r-1,l3469,526r-21,l3474,603xe" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1045" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:5557;top:498;width:741;height:107'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1046" style='position:absolute;left:2574;top:2291; width:298;height:382' coordorigin="2574,2291" coordsize="298,382" path="m2872,2673r,-382l2574,2291r,382l2872,2673xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1047" style='position:absolute;left:2697;top:2446; width:63;height:99' coordorigin="2697,2446" coordsize="63,99" path="m2709,2518r-12,l2698,2523r1,5l2703,2535r5,4l2714,2543r7,1l2727,2545r7,l2740,2543r4,-2l2748,2538r6,-6l2758,2524r2,-8l2760,2510r,-5l2759,2501r-3,-8l2751,2487r-6,-5l2737,2480r-7,-1l2726,2479r-4,l2717,2482r-5,3l2716,2458r39,l2755,2446r-47,l2701,2499r10,l2715,2494r6,-3l2727,2490r6,l2738,2492r6,5l2746,2502r2,6l2748,2515r-2,5l2744,2526r-5,5l2734,2534r-5,l2723,2534r-4,-1l2712,2528r-2,-5l2709,2518xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1048" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:3410;top:2437;width:679;height:111'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1049" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2993;top:2367;width:296;height:200'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1050" style='position:absolute;left:6030;top:2553; width:261;height:0' coordorigin="6030,2553" coordsize="261,0" path="m6030,2553r261,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47589mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1051" style='position:absolute;left:6030;top:2399; width:34;height:98' coordorigin="6030,2399" coordsize="34,98" path="m6052,2427r,70l6064,2497r,-98l6055,2399r-1,4l6052,2409r-5,5l6043,2416r-6,1l6030,2418r,9l6052,2427xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1052" style='position:absolute;left:6094;top:2399; width:61;height:101' coordorigin="6094,2399" coordsize="61,101" path="m6125,2464r4,l6135,2461r5,-3l6144,2453r,l6142,2466r-2,9l6136,2481r-3,6l6128,2490r-11,l6111,2485r-4,-6l6106,2474r-11,l6095,2479r2,6l6100,2490r5,5l6112,2499r5,1l6127,2500r5,-1l6139,2494r6,-6l6149,2480r1,-4l6152,2472r1,-4l6154,2463r,-4l6155,2456r,-7l6155,2439r,-7l6153,2426r-1,-7l6149,2413r-5,-6l6139,2403r-7,-3l6128,2399r-10,l6114,2400r-7,4l6101,2409r-4,7l6096,2420r-2,4l6094,2428r,10l6095,2442r1,4l6099,2453r5,6l6111,2462r-1,-14l6107,2443r-1,-6l6106,2425r1,-5l6110,2416r4,-4l6118,2410r9,l6132,2412r6,4l6140,2420r1,6l6142,2431r,5l6140,2443r-5,6l6130,2453r-5,11xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1053" style='position:absolute;left:6094;top:2399; width:61;height:101' coordorigin="6094,2399" coordsize="61,101" path="m6110,2448r1,14l6118,2464r7,l6130,2453r-6,l6120,2453r-4,-1l6110,2448xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1054" style='position:absolute;left:6165;top:2399; width:61;height:101' coordorigin="6165,2399" coordsize="61,101" path="m6196,2464r4,l6206,2461r5,-3l6215,2453r,l6213,2466r-2,9l6207,2481r-3,6l6199,2490r-11,l6182,2485r-4,-6l6177,2474r-11,l6166,2479r2,6l6171,2490r5,5l6183,2499r5,1l6198,2500r5,-1l6210,2494r6,-6l6220,2480r1,-4l6223,2472r1,-4l6225,2463r,-4l6226,2456r,-7l6226,2439r,-7l6224,2426r-1,-7l6220,2413r-4,-6l6210,2403r-7,-3l6199,2399r-10,l6185,2400r-7,4l6172,2409r-4,7l6167,2420r-2,4l6165,2428r,10l6166,2442r1,4l6170,2453r5,6l6182,2462r-1,-14l6178,2443r-1,-6l6177,2425r1,-5l6181,2416r4,-4l6189,2410r9,l6203,2412r6,4l6211,2420r1,6l6213,2431r,5l6211,2443r-5,6l6201,2453r-5,11xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1055" style='position:absolute;left:6165;top:2399; width:61;height:101' coordorigin="6165,2399" coordsize="61,101" path="m6181,2448r1,14l6189,2464r7,l6201,2453r-6,l6191,2453r-4,-1l6181,2448xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1056" style='position:absolute;left:6235;top:2401; width:63;height:99' coordorigin="6235,2401" coordsize="63,99" path="m6246,2473r-11,l6235,2478r1,5l6240,2490r6,4l6252,2498r6,1l6264,2500r7,l6277,2498r4,-2l6286,2493r5,-6l6295,2479r2,-8l6297,2465r,-5l6296,2456r-3,-8l6288,2442r-6,-5l6275,2435r-8,-1l6263,2434r-3,1l6254,2437r-4,3l6253,2413r39,l6292,2401r-47,l6238,2454r10,l6253,2449r5,-3l6265,2445r5,l6275,2447r6,5l6283,2457r2,6l6285,2470r-1,5l6281,2481r-5,5l6271,2489r-5,l6261,2489r-5,-1l6249,2483r-2,-5l6246,2473xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1057" style='position:absolute;left:2574;top:1908; width:298;height:382' coordorigin="2574,1908" coordsize="298,382" path="m2872,2290r,-382l2574,1908r,382l2872,2290xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1058" style='position:absolute;left:2696;top:2041; width:65;height:98' coordorigin="2696,2041" coordsize="65,98" path="m2707,2105r29,-44l2736,2061r,44l2707,2105r31,-64l2696,2104r,12l2736,2116r,24l2748,2140r,-24l2761,2116r,-11l2748,2105r,-64l2738,2041r-31,64xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1059" style='position:absolute;left:3413;top:2037; width:85;height:106' coordorigin="3413,2037" coordsize="85,106" path="m3413,2094r,7l3415,2108r2,8l3421,2123r6,8l3432,2135r1,1l3438,2138r4,2l3449,2142r7,l3462,2142r6,-1l3474,2138r5,-3l3484,2131r3,-4l3490,2140r8,l3498,2086r-41,l3457,2097r29,l3486,2103r,5l3484,2112r-1,5l3480,2121r-4,3l3471,2128r-5,2l3461,2130r-10,1l3445,2129r-4,-2l3434,2122r-4,-8l3428,2109r-1,-5l3426,2099r,-5l3426,2083r1,-6l3428,2072r2,-5l3432,2063r5,-7l3444,2051r8,-2l3459,2049r5,l3470,2051r5,3l3480,2059r3,6l3484,2070r12,l3496,2064r-2,-5l3492,2055r-3,-4l3486,2047r-7,-5l3475,2040r-5,-1l3466,2037r-5,l3449,2037r-6,1l3437,2041r-5,3l3427,2048r-4,5l3420,2058r-3,6l3415,2070r-1,6l3413,2082r,12xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1060" style='position:absolute;left:3512;top:2064; width:49;height:77' coordorigin="3512,2064" coordsize="49,77" path="m3524,2097r,-5l3526,2086r5,-6l3535,2077r5,-2l3546,2075r5,2l3557,2082r4,-13l3553,2065r-4,-1l3539,2064r-5,1l3530,2068r-5,2l3524,2097xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1061" style='position:absolute;left:3512;top:2064; width:49;height:77' coordorigin="3512,2064" coordsize="49,77" path="m3557,2082r3,4l3561,2092r1,5l3524,2097r1,-27l3522,2073r-5,7l3515,2084r-1,5l3512,2094r,5l3512,2110r,5l3514,2120r1,4l3520,2131r5,6l3533,2141r4,1l3547,2141r6,-1l3558,2138r6,-5l3569,2128r2,-6l3573,2117r-12,l3560,2121r-4,5l3553,2129r-4,2l3544,2131r-7,l3532,2129r-3,-4l3525,2121r-1,-6l3524,2107r49,l3573,2101r,-6l3572,2089r-2,-5l3569,2080r-3,-4l3561,2069r-4,13xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1062" style='position:absolute;left:3587;top:2064; width:33;height:75' coordorigin="3587,2064" coordsize="33,75" path="m3607,2080r4,-2l3616,2078r5,l3621,2065r-3,-1l3613,2064r-7,4l3601,2074r-3,5l3598,2079r,-13l3587,2066r,74l3599,2140r,-46l3600,2090r2,-5l3607,2080xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1063" style='position:absolute;left:3631;top:2064; width:92;height:75' coordorigin="3631,2064" coordsize="92,75" path="m3703,2075r4,2l3710,2083r1,4l3711,2140r12,l3723,2084r-1,-4l3720,2076r-3,-5l3713,2067r-5,-2l3703,2064r-4,l3695,2065r-6,3l3685,2072r-4,4l3676,2069r-6,-3l3666,2064r-6,l3655,2066r-6,3l3645,2073r-3,4l3642,2067r-11,l3631,2140r12,l3643,2095r,-4l3644,2088r3,-6l3653,2077r6,-2l3664,2076r5,4l3671,2084r,5l3671,2140r12,l3683,2095r,-5l3685,2085r3,-5l3694,2076r5,-1l3703,2075xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1064" style='position:absolute;left:3734;top:2064; width:43;height:77' coordorigin="3734,2064" coordsize="43,77" path="m3754,2131r-4,10l3756,2142r6,-1l3767,2140r4,-2l3776,2134r2,-13l3773,2126r-4,3l3764,2131r-5,l3754,2131xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1065" style='position:absolute;left:3734;top:2064; width:43;height:77' coordorigin="3734,2064" coordsize="43,77" path="m3752,2080r1,-2l3758,2075r6,l3775,2075r5,4l3780,2086r-1,5l3778,2093r-4,2l3755,2098r-5,l3744,2101r-5,4l3736,2110r-1,5l3734,2121r1,6l3737,2132r3,4l3745,2139r5,2l3754,2131r-5,-3l3746,2123r,-4l3747,2115r4,-5l3756,2108r5,-1l3764,2106r5,l3775,2104r5,-2l3780,2117r-2,4l3776,2134r4,-4l3781,2134r2,3l3788,2141r4,l3799,2140r,-9l3797,2131r-5,l3791,2127r,-45l3790,2077r-3,-4l3782,2068r-5,-2l3771,2065r-5,-1l3762,2064r-7,2l3748,2068r-5,4l3740,2078r-2,6l3738,2089r10,l3749,2084r3,-4xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1066" style='position:absolute;left:3809;top:2064; width:55;height:75' coordorigin="3809,2064" coordsize="55,75" path="m3833,2066r-6,3l3823,2073r-3,4l3820,2066r-11,l3809,2140r12,l3821,2095r,-4l3824,2084r5,-6l3833,2076r6,-1l3844,2075r4,2l3852,2083r1,5l3853,2140r12,l3865,2085r-1,-5l3862,2077r-3,-6l3854,2067r-5,-2l3843,2064r-5,l3833,2066xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1067" style='position:absolute;left:3871;top:2067; width:62;height:103' coordorigin="3871,2067" coordsize="62,103" path="m3880,2169r6,l3891,2169r6,-4l3901,2160r1,-4l3904,2151r2,-5l3909,2138r4,-12l3918,2114r4,-12l3925,2090r4,-11l3933,2067r-12,l3903,2126r-1,l3884,2067r-13,l3896,2141r-1,4l3893,2150r-2,6l3884,2158r-4,l3877,2157r,11l3880,2169xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1068" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2989;top:2007;width:305;height:183'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1069" style='position:absolute;left:6026;top:2170; width:265;height:0' coordorigin="6026,2170" coordsize="265,0" path="m6026,2170r265,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47556mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1070" style='position:absolute;left:6030;top:2016; width:34;height:98' coordorigin="6030,2016" coordsize="34,98" path="m6052,2044r,70l6064,2114r,-98l6055,2016r-1,4l6052,2025r-5,6l6043,2033r-6,1l6030,2035r,9l6052,2044xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1071" style='position:absolute;left:6094;top:2016; width:61;height:101' coordorigin="6094,2016" coordsize="61,101" path="m6125,2081r4,-1l6135,2078r5,-4l6144,2069r,1l6142,2082r-2,10l6136,2098r-3,6l6128,2106r-11,l6111,2102r-4,-7l6106,2090r-11,l6095,2096r2,6l6100,2107r5,5l6112,2116r5,1l6127,2117r5,-1l6139,2111r6,-6l6149,2097r1,-4l6152,2089r1,-5l6154,2080r,-4l6155,2072r,-6l6155,2056r,-7l6153,2042r-1,-6l6149,2029r-5,-5l6139,2020r-7,-3l6128,2016r-10,l6114,2017r-7,3l6101,2026r-4,7l6096,2037r-2,4l6094,2045r,9l6095,2059r1,4l6099,2070r5,5l6111,2079r-1,-14l6107,2060r-1,-6l6106,2042r1,-5l6110,2033r4,-4l6118,2027r9,l6132,2029r6,4l6140,2037r1,5l6142,2048r,5l6140,2059r-5,7l6130,2069r-5,12xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1072" style='position:absolute;left:6094;top:2016; width:61;height:101' coordorigin="6094,2016" coordsize="61,101" path="m6110,2065r1,14l6118,2081r7,l6130,2069r-6,1l6120,2070r-4,-1l6110,2065xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1073" style='position:absolute;left:6165;top:2016; width:61;height:101' coordorigin="6165,2016" coordsize="61,101" path="m6196,2081r4,-1l6206,2078r5,-4l6215,2069r,1l6213,2082r-2,10l6207,2098r-3,6l6199,2106r-11,l6182,2102r-4,-7l6177,2090r-11,l6166,2096r2,6l6171,2107r5,5l6183,2116r5,1l6198,2117r5,-1l6210,2111r6,-6l6220,2097r1,-4l6223,2089r1,-5l6225,2080r,-4l6226,2072r,-6l6226,2056r,-7l6224,2042r-1,-6l6220,2029r-4,-5l6210,2020r-7,-3l6199,2016r-10,l6185,2017r-7,3l6172,2026r-4,7l6167,2037r-2,4l6165,2045r,9l6166,2059r1,4l6170,2070r5,5l6182,2079r-1,-14l6178,2060r-1,-6l6177,2042r1,-5l6181,2033r4,-4l6189,2027r9,l6203,2029r6,4l6211,2037r1,5l6213,2048r,5l6211,2059r-5,7l6201,2069r-5,12xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1074" style='position:absolute;left:6165;top:2016; width:61;height:101' coordorigin="6165,2016" coordsize="61,101" path="m6181,2065r1,14l6189,2081r7,l6201,2069r-6,1l6191,2070r-4,-1l6181,2065xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1075" style='position:absolute;left:6235;top:2016; width:43;height:55' coordorigin="6235,2016" coordsize="43,55" path="m6255,2053r1,17l6260,2068r6,l6271,2068r7,-15l6271,2057r-5,l6260,2056r-5,-3xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1076" style='position:absolute;left:6235;top:2016; width:43;height:55' coordorigin="6235,2016" coordsize="43,55" path="m6250,2113r7,2l6262,2116r5,1l6272,2117r5,-1l6281,2114r7,-4l6293,2104r3,-7l6298,2090r,-6l6297,2080r-1,-5l6294,2071r-6,-6l6286,2060r6,-8l6294,2048r,-7l6294,2035r-2,-6l6288,2024r-5,-4l6284,2078r1,6l6285,2091r-1,5l6281,2101r-5,3l6271,2105r-4,1l6260,2105r-5,-3l6250,2097r-2,-5l6248,2088r-3,21l6250,2113xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1077" style='position:absolute;left:6235;top:2016; width:43;height:55' coordorigin="6235,2016" coordsize="43,55" path="m6237,2075r-2,5l6236,2092r1,4l6238,2101r3,4l6245,2109r3,-21l6248,2084r1,-5l6251,2075r5,-5l6255,2053r-3,-4l6251,2047r-1,-5l6251,2037r2,-5l6258,2028r4,-1l6269,2027r5,1l6279,2032r3,5l6283,2042r,4l6278,2053r-7,15l6276,2070r6,4l6284,2078r-1,-58l6276,2017r-5,-1l6261,2016r-5,1l6249,2021r-5,4l6241,2031r-2,6l6238,2043r,4l6240,2051r4,7l6251,2062r-5,2l6242,2067r-5,8xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1078" style='position:absolute;left:2574;top:1526; width:298;height:382' coordorigin="2574,1526" coordsize="298,382" path="m2872,1908r,-382l2574,1526r,382l2872,1908xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1079" style='position:absolute;left:2685;top:1668; width:63;height:101' coordorigin="2685,1668" coordsize="63,101" path="m2738,1762r5,-6l2746,1749r2,-8l2748,1731r-1,-6l2744,1722r-6,-6l2733,1714r4,-2l2742,1706r2,-4l2745,1697r,-7l2743,1683r-3,-5l2735,1673r-6,-3l2721,1668r-10,l2706,1669r-8,4l2693,1679r-4,6l2688,1693r-1,7l2698,1700r,-2l2699,1694r1,-5l2703,1685r4,-4l2712,1679r7,l2725,1681r5,4l2732,1690r1,4l2733,1700r-4,6l2724,1709r-4,1l2716,1710r-6,l2710,1721r7,l2721,1721r5,1l2731,1725r3,4l2736,1735r,6l2735,1746r-3,5l2727,1755r-5,2l2716,1758r-4,l2706,1756r-6,-6l2698,1746r-1,-5l2697,1736r-12,l2685,1742r1,5l2688,1752r3,5l2694,1761r5,3l2703,1767r6,1l2715,1769r6,l2726,1768r4,-2l2735,1764r3,-2xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1080" style='position:absolute;left:3412;top:1666; width:0;height:100' coordorigin="3412,1666" coordsize="0,100" path="m3412,1666r,100e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight=".25789mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1081" style='position:absolute;left:3437;top:1691; width:55;height:75' coordorigin="3437,1691" coordsize="55,75" path="m3461,1692r-6,4l3451,1700r-3,3l3448,1693r-11,l3437,1766r12,l3449,1721r,-4l3452,1711r5,-6l3461,1703r6,-1l3472,1702r4,2l3480,1710r1,5l3481,1766r12,l3493,1711r-1,-4l3490,1704r-3,-6l3482,1694r-5,-2l3471,1691r-5,l3461,1692xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1082" style='position:absolute;left:3504;top:1666; width:60;height:102' coordorigin="3504,1666" coordsize="60,102" path="m3543,1693r-5,-2l3533,1691r-5,l3524,1692r-6,23l3520,1709r4,-4l3530,1702r9,l3542,1703r5,4l3550,1713r2,7l3553,1727r,11l3552,1742r-2,6l3545,1754r-5,2l3534,1758r-5,-1l3524,1754r-3,-5l3518,1744r6,23l3528,1768r6,l3539,1768r6,-2l3549,1762r2,-1l3554,1756r,10l3565,1766r,-100l3553,1666r,37l3550,1700r-4,-4l3543,1693xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1083" style='position:absolute;left:3504;top:1666; width:60;height:102' coordorigin="3504,1666" coordsize="60,102" path="m3511,1754r5,8l3524,1767r-6,-23l3516,1737r,-8l3516,1727r,-6l3518,1715r6,-23l3517,1696r-5,5l3507,1709r-1,4l3505,1717r-1,5l3504,1732r1,4l3506,1741r1,5l3508,1750r3,4xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1084" style='position:absolute;left:3579;top:1666; width:11;height:100' coordorigin="3579,1666" coordsize="11,100" path="m3579,1666r,14l3591,1680r,-14l3579,1666xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1085" style='position:absolute;left:3579;top:1666; width:11;height:100' coordorigin="3579,1666" coordsize="11,100" path="m3579,1693r,73l3591,1766r,-73l3579,1693xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1086" style='position:absolute;left:3579;top:1673; width:11;height:0' coordorigin="3579,1673" coordsize="11,0" path="m3579,1673r12,e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight=".28153mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1087" style='position:absolute;left:3579;top:1730; width:11;height:0' coordorigin="3579,1730" coordsize="11,0" path="m3579,1730r12,e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight="3.75pt"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1088" style='position:absolute;left:3603;top:1691; width:43;height:77' coordorigin="3603,1691" coordsize="43,77" path="m3623,1758r-5,10l3624,1768r7,l3636,1766r4,-2l3645,1760r1,-12l3642,1753r-4,3l3632,1757r-5,1l3623,1758xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1089" style='position:absolute;left:3603;top:1691; width:43;height:77' coordorigin="3603,1691" coordsize="43,77" path="m3620,1706r1,-1l3627,1702r6,-1l3643,1701r6,4l3649,1713r-1,4l3647,1720r-4,2l3624,1724r-5,1l3612,1728r-4,4l3605,1737r-1,4l3603,1747r1,6l3606,1758r3,4l3613,1766r5,2l3623,1758r-5,-3l3615,1749r,-4l3615,1741r5,-5l3625,1734r4,-1l3633,1733r5,-1l3643,1731r5,-2l3648,1743r-2,5l3645,1760r4,-4l3650,1760r1,4l3656,1767r5,l3667,1766r,-9l3665,1758r-4,l3660,1753r,-45l3658,1703r-2,-4l3651,1695r-6,-3l3640,1691r-6,l3630,1691r-7,1l3617,1695r-5,3l3609,1704r-3,7l3606,1715r11,l3618,1711r2,-5xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1090" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2989;top:1630;width:305;height:204'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1091" style='position:absolute;left:5905;top:1788; width:386;height:0' coordorigin="5905,1788" coordsize="386,0" path="m5905,1788r386,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47556mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1092" style='position:absolute;left:6021;top:1634; width:63;height:98' coordorigin="6021,1634" coordsize="63,98" path="m6034,1720r,-3l6037,1712r3,-3l6044,1705r5,-3l6059,1696r3,-2l6068,1690r6,-4l6078,1681r3,-6l6083,1668r,-9l6083,1655r-2,-4l6078,1644r-6,-5l6066,1636r-7,-2l6051,1634r-4,1l6042,1636r-5,2l6033,1641r-4,5l6026,1652r-2,7l6023,1664r,5l6034,1669r1,-2l6035,1662r1,-5l6039,1652r4,-4l6049,1645r7,l6061,1647r6,4l6070,1657r1,4l6071,1666r-1,5l6068,1675r-5,5l6059,1683r-5,2l6042,1693r-6,4l6031,1702r-4,6l6024,1714r-2,8l6021,1727r,5l6083,1732r,-12l6034,1720xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1093" style='position:absolute;left:6093;top:1634; width:43;height:55' coordorigin="6093,1634" coordsize="43,55" path="m6113,1671r1,17l6118,1686r6,l6129,1686r7,-15l6129,1675r-5,l6118,1674r-5,-3xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1094" style='position:absolute;left:6093;top:1634; width:43;height:55' coordorigin="6093,1634" coordsize="43,55" path="m6108,1731r6,2l6120,1734r5,1l6130,1735r5,-1l6139,1732r7,-4l6151,1722r3,-7l6156,1708r,-6l6155,1698r-1,-5l6152,1689r-6,-6l6144,1678r6,-8l6152,1666r,-7l6152,1653r-2,-6l6146,1642r-5,-4l6142,1696r1,6l6143,1709r-1,5l6139,1719r-5,3l6129,1723r-4,1l6118,1723r-5,-3l6108,1715r-2,-5l6106,1706r-3,21l6108,1731xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1095" style='position:absolute;left:6093;top:1634; width:43;height:55' coordorigin="6093,1634" coordsize="43,55" path="m6095,1693r-2,5l6094,1710r,4l6096,1719r3,4l6103,1727r3,-21l6106,1702r1,-5l6109,1693r5,-5l6113,1671r-3,-4l6109,1665r-1,-5l6109,1655r2,-5l6116,1646r4,-1l6127,1645r5,1l6137,1650r3,5l6141,1660r,4l6136,1671r-7,15l6134,1688r6,4l6142,1696r-1,-58l6133,1635r-4,-1l6119,1634r-5,1l6107,1639r-5,4l6098,1649r-1,6l6096,1661r,4l6098,1669r4,7l6109,1680r-5,2l6100,1685r-5,8xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1096" style='position:absolute;left:6164;top:1636; width:63;height:96' coordorigin="6164,1636" coordsize="63,96" path="m6187,1696r-3,7l6182,1711r-2,7l6178,1725r-1,7l6190,1732r1,-11l6194,1711r3,-9l6201,1692r3,-8l6208,1677r3,-8l6215,1663r4,-5l6222,1653r5,-6l6227,1636r-63,l6164,1648r51,l6210,1653r-4,7l6202,1667r-4,6l6194,1681r-4,7l6187,1696xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1097" style='position:absolute;left:6234;top:1634; width:65;height:98' coordorigin="6234,1634" coordsize="65,98" path="m6244,1698r29,-45l6274,1653r,45l6244,1698r32,-64l6234,1696r,12l6274,1708r,24l6285,1732r,-24l6298,1708r,-10l6285,1698r,-64l6276,1634r-32,64xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1098" style='position:absolute;left:2574;top:2676; width:298;height:382' coordorigin="2574,2676" coordsize="298,382" path="m2872,3058r,-382l2574,2676r,382l2872,3058xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1099" style='position:absolute;left:2698;top:2804; width:62;height:101' coordorigin="2698,2804" coordsize="62,101" path="m2742,2890r-4,2l2733,2894r-6,l2723,2904r4,1l2732,2905r5,-1l2743,2902r5,-3l2752,2896r5,-8l2760,2880r1,-4l2761,2865r-1,-5l2758,2856r-5,-7l2748,2844r-7,-3l2735,2840r-6,l2724,2841r-7,3l2713,2848r-3,4l2710,2852r,-6l2711,2842r,-5l2712,2833r4,-7l2721,2819r6,-4l2737,2815r6,5l2747,2826r,4l2759,2830r-1,-5l2757,2821r-3,-6l2749,2810r-6,-4l2737,2805r-5,-1l2727,2804r-4,1l2716,2808r-5,5l2706,2819r-3,7l2701,2834r-2,7l2698,2849r,14l2699,2869r1,6l2700,2881r2,5l2705,2891r2,3l2711,2898r4,3l2716,2887r-3,-4l2712,2877r-1,-5l2712,2867r1,-6l2718,2855r4,-2l2727,2851r7,l2739,2853r6,5l2747,2862r1,5l2749,2872r-1,6l2746,2883r-4,7xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1100" style='position:absolute;left:2698;top:2804; width:62;height:101' coordorigin="2698,2804" coordsize="62,101" path="m2722,2892r-6,-5l2715,2901r4,2l2723,2904r4,-10l2722,2892xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1101" style='position:absolute;left:3409;top:2802; width:53;height:103' coordorigin="3409,2802" coordsize="53,103" path="m3421,2870r-12,l3409,2880r,5l3411,2891r3,5l3418,2901r7,3l3430,2905r5,l3442,2905r6,-2l3453,2899r5,-5l3461,2886r1,-5l3462,2802r-12,l3450,2876r-1,5l3448,2885r-3,5l3440,2893r-5,l3430,2893r-3,-1l3422,2887r-1,-4l3421,2870xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1102" style='position:absolute;left:3472;top:2827; width:43;height:77' coordorigin="3472,2827" coordsize="43,77" path="m3496,2894r-2,10l3500,2904r5,-1l3509,2901r5,-4l3516,2884r-5,5l3507,2892r-5,2l3496,2894xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1103" style='position:absolute;left:3472;top:2827; width:43;height:77' coordorigin="3472,2827" coordsize="43,77" path="m3489,2842r1,-1l3496,2838r6,-1l3512,2837r6,4l3518,2849r-1,5l3516,2856r-4,2l3493,2861r-5,l3482,2864r-5,4l3474,2873r-1,5l3472,2883r1,6l3475,2895r3,4l3482,2902r6,2l3494,2904r2,-10l3492,2894r-3,-1l3485,2889r-1,-7l3485,2877r4,-4l3494,2871r5,-1l3502,2869r5,-1l3513,2867r5,-2l3518,2880r-2,4l3514,2897r4,-4l3519,2897r2,3l3526,2903r4,1l3537,2902r,-9l3535,2894r-5,l3529,2890r,-45l3528,2840r-3,-4l3520,2831r-5,-2l3509,2828r-5,-1l3500,2827r-8,2l3486,2831r-5,4l3478,2840r-2,7l3476,2852r10,l3487,2847r2,-5xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1104" style='position:absolute;left:3546;top:2832; width:60;height:76' coordorigin="3546,2832" coordsize="60,76" path="m3594,2898r6,-7l3602,2887r2,-5l3604,2877r1,-4l3606,2868r,-9l3605,2854r-1,-5l3603,2845r-5,-7l3593,2832r,22l3594,2861r,9l3593,2877r-2,6l3588,2888r-1,15l3594,2898xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1105" style='position:absolute;left:3546;top:2832; width:60;height:76' coordorigin="3546,2832" coordsize="60,76" path="m3558,2931r,-36l3559,2897r6,5l3571,2904r11,l3587,2903r1,-15l3584,2892r-5,2l3572,2893r-4,-1l3562,2887r-3,-6l3557,2874r,-8l3558,2859r1,-7l3561,2846r5,-5l3571,2838r9,l3583,2839r5,4l3591,2848r2,6l3593,2832r-7,-4l3582,2827r-8,l3570,2829r-6,3l3560,2836r-3,4l3557,2829r-11,l3546,2931r12,xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1106" style='position:absolute;left:3614;top:2827; width:43;height:77' coordorigin="3614,2827" coordsize="43,77" path="m3639,2894r-3,10l3642,2904r5,-1l3651,2901r5,-4l3658,2884r-5,5l3649,2892r-5,2l3639,2894xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1107" style='position:absolute;left:3614;top:2827; width:43;height:77' coordorigin="3614,2827" coordsize="43,77" path="m3631,2842r2,-1l3638,2838r6,-1l3655,2837r5,4l3660,2849r-1,5l3658,2856r-4,2l3635,2861r-5,l3624,2864r-5,4l3616,2873r-1,5l3614,2883r1,6l3617,2895r3,4l3624,2902r6,2l3636,2904r3,-10l3634,2894r-3,-1l3627,2889r-1,-7l3627,2877r4,-4l3636,2871r5,-1l3644,2869r5,-1l3655,2867r5,-2l3660,2880r-2,4l3656,2897r4,-4l3661,2897r2,3l3668,2903r4,1l3679,2902r,-9l3677,2894r-5,l3671,2890r,-45l3670,2840r-3,-4l3662,2831r-5,-2l3651,2828r-5,-1l3642,2827r-8,2l3628,2831r-5,4l3620,2840r-2,7l3618,2852r10,l3629,2847r2,-5xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1108" style='position:absolute;left:3689;top:2827; width:55;height:75' coordorigin="3689,2827" coordsize="55,75" path="m3713,2829r-6,3l3703,2836r-3,4l3700,2829r-11,l3689,2902r12,l3701,2858r,-4l3704,2847r5,-6l3713,2839r6,-1l3724,2838r4,2l3732,2846r1,5l3733,2902r12,l3745,2847r-1,-4l3742,2840r-3,-6l3734,2830r-5,-2l3723,2827r-5,l3713,2829xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1109" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2994;top:2763;width:294;height:172'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1110" style='position:absolute;left:6030;top:2783; width:34;height:98' coordorigin="6030,2783" coordsize="34,98" path="m6052,2812r,69l6064,2881r,-98l6055,2783r-1,4l6052,2793r-5,5l6043,2800r-6,1l6030,2802r,10l6052,2812xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1111" style='position:absolute;left:6093;top:2783; width:62;height:101' coordorigin="6093,2783" coordsize="62,101" path="m6137,2869r-4,2l6129,2873r-6,l6118,2883r4,1l6127,2884r5,-1l6138,2881r5,-3l6147,2875r5,-8l6155,2860r1,-5l6156,2844r-1,-5l6153,2835r-5,-7l6143,2823r-7,-3l6130,2819r-6,l6119,2820r-6,3l6108,2827r-3,4l6105,2831r,-6l6106,2821r1,-4l6108,2813r3,-8l6116,2799r6,-5l6132,2794r6,5l6142,2805r1,4l6154,2809r,-5l6152,2800r-3,-6l6144,2789r-6,-4l6133,2784r-6,-1l6123,2783r-4,1l6112,2787r-6,5l6102,2798r-4,7l6096,2813r-2,7l6093,2828r,14l6094,2848r1,6l6096,2860r2,5l6100,2870r2,3l6106,2877r4,3l6111,2866r-2,-4l6107,2857r,-6l6107,2846r2,-6l6113,2834r4,-2l6122,2830r7,l6134,2832r6,5l6142,2841r2,5l6144,2851r-1,6l6142,2863r-5,6xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1112" style='position:absolute;left:6093;top:2783; width:62;height:101' coordorigin="6093,2783" coordsize="62,101" path="m6117,2871r-6,-5l6110,2880r4,2l6118,2883r5,-10l6117,2871xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1113" style='position:absolute;left:6164;top:2783; width:63;height:101' coordorigin="6164,2783" coordsize="63,101" path="m6217,2877r5,-6l6225,2864r2,-7l6227,2846r-1,-5l6223,2837r-7,-6l6212,2830r4,-3l6221,2822r2,-5l6224,2812r,-7l6222,2799r-3,-6l6214,2788r-7,-3l6200,2783r-10,l6185,2784r-8,4l6172,2794r-4,7l6166,2808r,7l6177,2815r,-1l6178,2809r1,-4l6181,2800r4,-3l6191,2794r7,l6203,2796r6,4l6211,2805r1,5l6211,2815r-3,6l6203,2825r-4,1l6194,2826r-5,l6189,2836r7,l6200,2837r5,1l6210,2840r3,4l6215,2850r,7l6214,2862r-3,4l6206,2871r-5,2l6195,2873r-4,l6185,2871r-6,-5l6177,2861r-1,-5l6176,2851r-12,l6164,2857r1,6l6167,2868r2,4l6173,2877r4,3l6182,2882r6,2l6194,2884r6,l6205,2883r4,-2l6213,2880r4,-3xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1114" style='position:absolute;left:6235;top:2783; width:43;height:101' coordorigin="6235,2783" coordsize="43,101" path="m6278,2882r-5,-9l6260,2873r-5,-3l6252,2863r-3,-7l6247,2846r4,33l6255,2882r5,2l6273,2884r5,-2xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1115" style='position:absolute;left:6235;top:2783; width:43;height:101' coordorigin="6235,2783" coordsize="43,101" path="m6247,2834r,-13l6249,2812r3,-7l6255,2798r5,-4l6273,2794r5,4l6281,2805r3,7l6286,2821r,25l6284,2856r-3,7l6278,2870r-5,3l6278,2882r5,-3l6287,2876r3,-4l6292,2867r2,-5l6296,2856r1,-6l6297,2844r1,-5l6298,2829r-1,-6l6297,2817r-1,-6l6294,2806r-2,-5l6290,2796r-3,-4l6283,2788r-5,-3l6273,2783r-13,l6255,2785r-4,3l6246,2792r-3,4l6241,2801r-2,5l6237,2811r-1,6l6236,2823r-1,6l6235,2839r1,5l6236,2850r1,6l6239,2862r2,5l6243,2872r3,4l6251,2879r-4,-33l6247,2834xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1116" style='position:absolute;left:6066;top:2938; width:225;height:0' coordorigin="6066,2938" coordsize="225,0" path="m6066,2938r225,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47556mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1117" style='position:absolute;left:2574;top:3064; width:298;height:382' coordorigin="2574,3064" coordsize="298,382" path="m2872,3446r,-382l2574,3064r,382l2872,3446xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1118" style='position:absolute;left:2698;top:3201; width:63;height:96' coordorigin="2698,3201" coordsize="63,96" path="m2721,3261r-3,7l2716,3276r-3,8l2712,3291r-1,6l2724,3297r1,-11l2728,3276r3,-9l2734,3258r4,-9l2741,3242r4,-7l2749,3229r3,-5l2756,3218r5,-6l2761,3201r-63,l2698,3213r50,l2744,3219r-4,6l2735,3232r-4,7l2728,3246r-4,7l2721,3261xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1119" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:3414;top:3195;width:895;height:136'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1120" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2994;top:3157;width:305;height:138'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1121" style='position:absolute;left:6079;top:3316; width:212;height:0' coordorigin="6079,3316" coordsize="212,0" path="m6079,3316r212,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47556mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1122" style='position:absolute;left:6030;top:3162; width:34;height:98' coordorigin="6030,3162" coordsize="34,98" path="m6052,3191r,69l6064,3260r,-98l6055,3162r-1,4l6052,3172r-5,5l6043,3179r-6,1l6030,3181r,10l6052,3191xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1123" style='position:absolute;left:6093;top:3164; width:63;height:99' coordorigin="6093,3164" coordsize="63,99" path="m6104,3236r-11,l6093,3241r1,5l6098,3253r6,5l6109,3261r7,1l6122,3263r7,l6135,3262r4,-3l6144,3256r5,-6l6153,3242r2,-8l6155,3228r,-5l6154,3219r-3,-8l6146,3205r-6,-5l6133,3198r-8,-1l6121,3197r-3,1l6112,3200r-5,3l6111,3176r39,l6150,3164r-47,l6096,3217r10,l6110,3212r6,-3l6123,3208r5,l6133,3210r6,5l6141,3220r2,6l6143,3233r-1,5l6139,3244r-5,5l6129,3252r-5,l6119,3252r-5,-1l6107,3246r-2,-5l6104,3236xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1124" style='position:absolute;left:6164;top:3162; width:62;height:101' coordorigin="6164,3162" coordsize="62,101" path="m6208,3247r-4,3l6200,3252r-6,l6189,3262r4,1l6198,3263r5,-1l6210,3260r4,-3l6218,3253r5,-7l6226,3238r1,-4l6227,3223r-1,-5l6224,3214r-5,-7l6214,3202r-7,-3l6201,3198r-6,l6190,3199r-6,3l6179,3206r-3,4l6176,3209r,-6l6177,3199r1,-4l6179,3191r3,-8l6187,3177r6,-4l6203,3173r6,4l6213,3184r1,4l6225,3188r,-5l6223,3179r-3,-7l6215,3168r-5,-4l6204,3162r-6,l6194,3162r-4,1l6183,3166r-6,5l6173,3177r-4,7l6167,3191r-2,8l6165,3207r-1,14l6165,3227r1,6l6167,3239r2,5l6171,3249r2,2l6177,3255r4,4l6182,3245r-2,-5l6178,3235r,-5l6178,3224r2,-5l6184,3213r4,-3l6193,3209r7,l6205,3211r6,5l6213,3220r2,5l6215,3229r-1,7l6213,3241r-5,6xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1125" style='position:absolute;left:6164;top:3162; width:62;height:101' coordorigin="6164,3162" coordsize="62,101" path="m6188,3250r-6,-5l6181,3259r4,2l6189,3262r5,-10l6188,3250xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1126" style='position:absolute;left:6235;top:3164; width:63;height:99' coordorigin="6235,3164" coordsize="63,99" path="m6246,3236r-11,l6235,3241r1,5l6240,3253r6,5l6252,3261r6,1l6264,3263r7,l6277,3262r4,-3l6286,3256r5,-6l6295,3242r2,-8l6297,3228r,-5l6296,3219r-3,-8l6288,3205r-6,-5l6275,3198r-8,-1l6263,3197r-3,1l6254,3200r-4,3l6253,3176r39,l6292,3164r-47,l6238,3217r10,l6253,3212r5,-3l6265,3208r5,l6275,3210r6,5l6283,3220r2,6l6285,3233r-1,5l6281,3244r-5,5l6271,3252r-5,l6261,3252r-5,-1l6249,3246r-2,-5l6246,3236xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1127" style='position:absolute;left:2574;top:3440; width:298;height:382' coordorigin="2574,3440" coordsize="298,382" path="m2872,3822r,-382l2574,3440r,382l2872,3822xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1128" style='position:absolute;left:2698;top:3608; width:43;height:55' coordorigin="2698,3608" coordsize="43,55" path="m2718,3646r,17l2723,3661r6,l2734,3661r7,-16l2734,3650r-5,l2723,3649r-5,-3xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1129" style='position:absolute;left:2698;top:3608; width:43;height:55' coordorigin="2698,3608" coordsize="43,55" path="m2713,3706r6,2l2725,3709r4,l2735,3709r4,-1l2743,3707r7,-4l2755,3697r4,-7l2760,3682r,-6l2760,3672r-1,-4l2756,3663r-5,-6l2749,3652r6,-7l2757,3640r,-6l2757,3628r-2,-6l2751,3617r-6,-5l2747,3671r1,5l2748,3683r-2,6l2744,3693r-6,4l2734,3698r-4,l2723,3698r-5,-3l2713,3689r-2,-4l2710,3681r-3,21l2713,3706xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1130" style='position:absolute;left:2698;top:3608; width:43;height:55' coordorigin="2698,3608" coordsize="43,55" path="m2699,3667r-1,5l2698,3685r1,4l2701,3693r2,5l2707,3702r3,-21l2710,3676r1,-4l2713,3668r5,-5l2718,3646r-4,-5l2713,3639r,-4l2714,3630r2,-5l2721,3621r4,-1l2732,3620r5,1l2742,3625r2,4l2745,3634r,5l2741,3645r-7,16l2739,3662r5,5l2747,3671r-2,-59l2738,3609r-4,-1l2723,3608r-4,1l2712,3613r-5,5l2703,3624r-1,6l2701,3635r,5l2702,3644r5,7l2714,3655r-5,2l2705,3660r-6,7xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1131" style='position:absolute;left:3413;top:3604; width:74;height:106' coordorigin="3413,3604" coordsize="74,106" path="m3425,3674r-12,l3413,3679r,4l3415,3688r1,4l3418,3696r4,4l3429,3705r5,2l3439,3708r7,1l3455,3709r4,l3463,3708r4,-1l3475,3703r6,-5l3486,3690r1,-5l3487,3679r,-8l3484,3666r-3,-5l3477,3657r-5,-3l3466,3652r-27,-6l3435,3644r-3,-2l3428,3635r,-6l3430,3624r6,-6l3440,3616r5,l3450,3615r5,1l3460,3617r5,3l3469,3623r3,6l3473,3636r12,l3484,3630r-2,-8l3478,3616r-6,-7l3467,3607r-4,-2l3456,3604r-14,l3438,3605r-4,1l3429,3608r-5,5l3419,3620r-2,7l3416,3635r,4l3418,3646r4,5l3426,3654r4,2l3436,3658r19,5l3459,3664r6,2l3471,3670r3,4l3475,3676r,5l3474,3687r-5,6l3464,3696r-6,1l3453,3698r-6,l3441,3697r-5,-2l3431,3691r-4,-5l3425,3679r,-5xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1132" style='position:absolute;left:3499;top:3632; width:60;height:104' coordorigin="3499,3632" coordsize="60,104" path="m3511,3736r,-37l3513,3702r5,4l3525,3709r10,l3540,3707r1,-14l3537,3696r-5,2l3527,3698r-4,-1l3517,3693r-3,-4l3511,3682r-1,-4l3510,3671r1,-7l3512,3657r3,-7l3519,3646r6,-3l3533,3643r4,1l3542,3647r3,6l3543,3634r-8,-2l3528,3632r-5,1l3517,3636r-4,4l3510,3644r,-10l3499,3634r,102l3511,3736xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1133" style='position:absolute;left:3499;top:3632; width:60;height:104' coordorigin="3499,3632" coordsize="60,104" path="m3547,3670r,4l3546,3681r-2,7l3541,3693r-1,14l3548,3702r5,-7l3555,3691r2,-5l3558,3682r1,-5l3559,3672r,-9l3559,3658r-2,-4l3556,3649r-2,-4l3549,3639r-6,-5l3545,3653r2,6l3547,3665r,5xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1134" style='position:absolute;left:3568;top:3632; width:43;height:77' coordorigin="3568,3632" coordsize="43,77" path="m3588,3699r-5,9l3589,3709r6,-1l3600,3707r5,-2l3610,3701r1,-13l3606,3694r-4,2l3597,3698r-5,1l3588,3699xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1135" style='position:absolute;left:3568;top:3632; width:43;height:77' coordorigin="3568,3632" coordsize="43,77" path="m3585,3647r1,-2l3591,3642r6,l3608,3642r5,4l3613,3654r,4l3611,3660r-4,2l3588,3665r-4,l3577,3669r-5,3l3570,3677r-2,5l3568,3688r,6l3570,3699r4,4l3578,3706r5,2l3588,3699r-6,-4l3579,3690r,-4l3580,3682r5,-5l3589,3675r5,-1l3598,3673r5,l3608,3672r5,-3l3613,3684r-2,4l3610,3701r4,-4l3614,3701r2,4l3621,3708r5,l3632,3707r,-9l3630,3698r-4,l3624,3694r,-45l3623,3644r-2,-4l3616,3636r-6,-3l3604,3632r-5,l3595,3632r-7,1l3581,3635r-4,4l3573,3645r-2,6l3571,3656r11,l3582,3651r3,-4xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1136" style='position:absolute;left:3643;top:3606; width:11;height:100' coordorigin="3643,3606" coordsize="11,100" path="m3643,3606r,14l3654,3620r,-14l3643,3606xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1137" style='position:absolute;left:3643;top:3606; width:11;height:100' coordorigin="3643,3606" coordsize="11,100" path="m3643,3634r,73l3654,3707r,-73l3643,3634xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1138" style='position:absolute;left:3643;top:3613; width:11;height:0' coordorigin="3643,3613" coordsize="11,0" path="m3643,3613r11,e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight=".28153mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1139" style='position:absolute;left:3643;top:3670; width:11;height:0' coordorigin="3643,3670" coordsize="11,0" path="m3643,3670r11,e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight="3.75pt"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1140" style='position:absolute;left:3670;top:3632; width:55;height:75' coordorigin="3670,3632" coordsize="55,75" path="m3694,3633r-6,3l3684,3640r-3,4l3681,3634r-11,l3670,3707r11,l3681,3662r1,-4l3685,3652r5,-7l3694,3644r5,-1l3705,3643r4,1l3713,3651r1,4l3714,3707r11,l3725,3652r,-5l3723,3644r-3,-6l3715,3635r-5,-2l3704,3632r-5,l3694,3633xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1141" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2990;top:3527;width:302;height:121'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1142" style='position:absolute;left:6147;top:3702; width:144;height:0' coordorigin="6147,3702" coordsize="144,0" path="m6147,3702r144,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47556mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1143" style='position:absolute;left:6030;top:3548; width:34;height:98' coordorigin="6030,3548" coordsize="34,98" path="m6052,3576r,70l6064,3646r,-98l6055,3548r-1,4l6052,3557r-5,6l6043,3565r-6,1l6030,3566r,10l6052,3576xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1144" style='position:absolute;left:6093;top:3548; width:43;height:101' coordorigin="6093,3548" coordsize="43,101" path="m6136,3647r-5,-9l6118,3638r-5,-4l6110,3627r-3,-7l6105,3610r4,34l6113,3647r5,2l6131,3649r5,-2xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1145" style='position:absolute;left:6093;top:3548; width:43;height:101' coordorigin="6093,3548" coordsize="43,101" path="m6105,3598r,-12l6107,3576r3,-7l6113,3562r5,-3l6131,3559r5,3l6139,3569r3,7l6144,3586r,24l6142,3620r-3,7l6136,3634r-5,4l6136,3647r5,-3l6145,3640r3,-4l6150,3631r2,-5l6154,3621r1,-6l6155,3609r1,-6l6156,3593r-1,-5l6155,3582r-1,-6l6152,3570r-2,-5l6148,3560r-3,-4l6141,3553r-5,-4l6131,3548r-13,l6113,3549r-4,4l6104,3556r-3,4l6099,3565r-2,5l6095,3576r-1,6l6094,3588r-1,5l6093,3603r1,6l6094,3615r1,6l6097,3626r2,5l6101,3636r3,4l6109,3644r-4,-34l6105,3598xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1146" style='position:absolute;left:6164;top:3548; width:62;height:101' coordorigin="6164,3548" coordsize="62,101" path="m6208,3633r-4,3l6200,3638r-6,l6189,3648r4,1l6198,3649r5,-1l6210,3646r4,-3l6218,3639r5,-7l6226,3624r1,-4l6227,3609r-1,-5l6224,3600r-5,-7l6214,3588r-7,-3l6201,3583r-6,l6190,3585r-6,2l6179,3591r-3,4l6176,3595r,-6l6177,3585r1,-4l6179,3577r3,-8l6187,3563r6,-4l6203,3559r6,4l6213,3569r1,5l6225,3574r,-5l6223,3565r-3,-7l6215,3553r-5,-3l6204,3548r-6,l6194,3548r-4,1l6183,3552r-6,5l6173,3562r-4,7l6167,3577r-2,8l6165,3593r-1,14l6165,3613r1,6l6167,3624r2,6l6171,3634r2,3l6177,3641r4,3l6182,3631r-2,-5l6178,3621r,-5l6178,3610r2,-5l6184,3599r4,-3l6193,3594r7,l6205,3596r6,6l6213,3606r2,5l6215,3615r-1,6l6213,3627r-5,6xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1147" style='position:absolute;left:6164;top:3548; width:62;height:101' coordorigin="6164,3548" coordsize="62,101" path="m6188,3636r-6,-5l6181,3644r4,3l6189,3648r5,-10l6188,3636xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1148" style='position:absolute;left:6235;top:3548; width:62;height:101' coordorigin="6235,3548" coordsize="62,101" path="m6279,3633r-4,3l6271,3638r-6,l6260,3648r4,1l6269,3649r5,-1l6281,3646r4,-3l6289,3639r5,-7l6297,3624r1,-4l6298,3609r-1,-5l6295,3600r-5,-7l6285,3588r-7,-3l6272,3583r-6,l6261,3585r-6,2l6250,3591r-3,4l6247,3595r,-6l6248,3585r1,-4l6250,3577r3,-8l6258,3563r6,-4l6274,3559r6,4l6284,3569r1,5l6296,3574r,-5l6294,3565r-3,-7l6286,3553r-5,-3l6275,3548r-6,l6265,3548r-4,1l6254,3552r-6,5l6244,3562r-4,7l6238,3577r-2,8l6236,3593r-1,14l6236,3613r1,6l6238,3624r2,6l6242,3634r2,3l6248,3641r4,3l6253,3631r-2,-5l6249,3621r,-5l6249,3610r2,-5l6255,3599r4,-3l6264,3594r7,l6276,3596r6,6l6284,3606r2,5l6286,3615r-1,6l6284,3627r-5,6xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1149" style='position:absolute;left:6235;top:3548; width:62;height:101' coordorigin="6235,3548" coordsize="62,101" path="m6259,3636r-6,-5l6252,3644r4,3l6260,3648r5,-10l6259,3636xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1150" style='position:absolute;left:2574;top:771; width:298;height:382' coordorigin="2574,771" coordsize="298,382" path="m2872,1153r,-382l2574,771r,382l2872,1153xe" fillcolor="#dbdcde" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1151" style='position:absolute;left:2706;top:914; width:34;height:98' coordorigin="2706,914" coordsize="34,98" path="m2728,943r,70l2740,1013r,-99l2731,914r-1,4l2728,924r-5,5l2719,932r-6,l2706,933r,10l2728,943xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1152" style='position:absolute;left:3412;top:910; width:83;height:106' coordorigin="3412,910" coordsize="83,106" path="m3412,962r,10l3413,980r3,6l3418,993r3,6l3425,1003r4,4l3434,1010r5,2l3444,1014r5,1l3457,1015r5,l3467,1013r5,-2l3478,1008r6,-5l3489,996r2,-4l3493,987r1,-5l3495,976r-12,l3482,982r-2,4l3476,993r-5,5l3466,1001r-5,2l3456,1003r-6,l3445,1002r-3,-2l3434,995r-4,-8l3428,983r-1,-5l3426,973r-1,-6l3425,955r1,-6l3428,944r1,-5l3431,935r6,-7l3444,924r8,-2l3458,922r5,l3468,924r5,3l3478,932r3,6l3482,942r12,l3494,938r-1,-4l3489,926r-6,-6l3476,914r-4,-2l3467,911r-5,-1l3449,910r-6,1l3438,913r-6,3l3428,920r-4,4l3420,929r-3,5l3415,941r-2,6l3412,954r,8xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1153" style='position:absolute;left:3508;top:912; width:55;height:100' coordorigin="3508,912" coordsize="55,100" path="m3519,1013r,-45l3520,964r2,-6l3527,952r4,-2l3536,948r5,l3545,950r4,3l3551,956r,4l3552,965r,48l3563,1013r,-55l3562,953r-1,-3l3557,944r-4,-4l3547,938r-5,-1l3536,937r-4,2l3526,942r-4,4l3519,949r,-37l3508,912r,101l3519,1013xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1154" style='position:absolute;left:3579;top:912; width:11;height:100' coordorigin="3579,912" coordsize="11,100" path="m3579,912r,14l3590,926r,-14l3579,912xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1155" style='position:absolute;left:3579;top:912; width:11;height:100' coordorigin="3579,912" coordsize="11,100" path="m3579,940r,73l3590,1013r,-73l3579,940xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1156" style='position:absolute;left:3579;top:919; width:11;height:0' coordorigin="3579,919" coordsize="11,0" path="m3579,919r11,e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight=".28153mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1157" style='position:absolute;left:3579;top:976; width:11;height:0' coordorigin="3579,976" coordsize="11,0" path="m3579,976r11,e" filled="f" strokecolor="#404042" strokeweight="3.75pt"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1158" style='position:absolute;left:3606;top:937; width:55;height:75' coordorigin="3606,937" coordsize="55,75" path="m3630,939r-6,3l3620,946r-3,4l3617,940r-11,l3606,1013r12,l3618,968r,-4l3621,957r5,-6l3630,949r6,-1l3641,948r4,2l3649,956r1,5l3650,1013r12,l3662,958r-1,-5l3659,950r-3,-6l3651,940r-5,-2l3640,937r-5,l3630,939xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1159" style='position:absolute;left:3673;top:937; width:43;height:77' coordorigin="3673,937" coordsize="43,77" path="m3693,1004r-4,10l3695,1015r6,-1l3706,1013r4,-2l3715,1007r2,-13l3712,999r-4,3l3703,1004r-5,l3693,1004xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1160" style='position:absolute;left:3673;top:937; width:43;height:77' coordorigin="3673,937" coordsize="43,77" path="m3690,953r2,-2l3697,948r6,l3714,948r5,4l3719,959r-1,5l3717,966r-4,2l3694,971r-5,l3683,974r-5,4l3675,983r-1,5l3673,994r1,6l3676,1005r3,4l3684,1012r5,2l3693,1004r-5,-3l3685,996r,-4l3686,988r4,-5l3695,981r5,-1l3703,979r5,l3714,977r5,-2l3719,990r-2,4l3715,1007r4,-4l3720,1007r2,3l3727,1014r4,l3738,1013r,-9l3736,1004r-5,l3730,1000r,-45l3729,950r-3,-4l3721,941r-5,-2l3710,938r-5,-1l3701,937r-8,2l3687,941r-5,4l3679,951r-2,6l3677,962r10,l3688,957r2,-4xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1161" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2990;top:906;width:303;height:162'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1162" style='position:absolute;left:5440;top:1033; width:851;height:0' coordorigin="5440,1033" coordsize="851,0" path="m5440,1033r851,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47589mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1163" style='position:absolute;left:6022;top:879; width:62;height:101' coordorigin="6022,879" coordsize="62,101" path="m6066,964r-4,3l6058,969r-6,l6047,979r4,1l6056,980r5,-1l6067,977r5,-3l6076,970r5,-7l6084,955r1,-4l6085,940r-1,-5l6082,931r-5,-7l6072,919r-7,-3l6059,915r-6,l6048,916r-6,3l6037,923r-3,4l6034,926r,-6l6035,916r1,-4l6037,908r3,-8l6045,894r6,-4l6061,890r6,4l6071,901r1,4l6083,905r-1,-5l6081,896r-3,-7l6073,885r-6,-4l6061,879r-5,l6051,879r-4,1l6041,883r-6,5l6031,894r-4,7l6025,908r-2,8l6022,924r,14l6023,944r1,6l6025,956r2,5l6029,966r2,2l6035,972r4,4l6040,962r-2,-5l6036,952r,-5l6036,941r2,-5l6042,930r4,-3l6051,926r7,l6063,928r6,5l6071,937r2,5l6073,946r-1,7l6071,958r-5,6xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1164" style='position:absolute;left:6022;top:879; width:62;height:101' coordorigin="6022,879" coordsize="62,101" path="m6046,967r-6,-5l6039,976r4,2l6047,979r5,-10l6046,967xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1165" style='position:absolute;left:6093;top:879; width:63;height:101' coordorigin="6093,879" coordsize="63,101" path="m6105,947r-12,l6093,953r1,5l6096,963r2,5l6102,972r4,3l6111,978r6,1l6123,980r6,l6134,979r4,-2l6142,975r7,-5l6153,964r3,-8l6156,948r,-6l6155,937r-3,-4l6145,927r-4,-2l6145,923r5,-6l6152,913r1,-5l6153,901r-2,-6l6148,889r-5,-5l6136,881r-7,-2l6119,879r-5,1l6106,884r-5,6l6097,896r-2,8l6095,911r11,l6106,909r1,-4l6108,900r2,-4l6114,892r6,-2l6127,890r5,2l6138,896r2,5l6141,906r-1,5l6137,917r-5,3l6128,921r-5,1l6117,921r,11l6125,932r4,l6134,933r4,3l6142,940r2,6l6144,953r-1,4l6140,962r-5,4l6130,968r-6,1l6120,969r-6,-2l6108,961r-2,-4l6105,952r,-5xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1166" style='position:absolute;left:6163;top:879; width:63;height:98' coordorigin="6163,879" coordsize="63,98" path="m6176,966r1,-4l6179,957r3,-3l6186,950r5,-3l6201,941r3,-2l6210,935r6,-4l6220,926r3,-6l6225,913r,-9l6225,900r-2,-4l6220,889r-6,-5l6208,881r-7,-2l6193,879r-4,1l6184,881r-5,2l6175,886r-4,5l6168,897r-2,7l6165,909r,5l6177,914r,-1l6177,908r1,-6l6181,897r4,-4l6191,890r7,l6204,892r5,4l6212,902r1,4l6213,911r-1,5l6210,920r-5,5l6201,928r-5,3l6184,938r-6,4l6173,947r-4,6l6166,960r-2,7l6163,972r,5l6225,977r,-11l6176,966xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1167" style='position:absolute;left:6235;top:879; width:43;height:101' coordorigin="6235,879" coordsize="43,101" path="m6278,978r-5,-9l6260,969r-5,-4l6252,958r-3,-7l6247,942r4,33l6255,978r5,2l6273,980r5,-2xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1168" style='position:absolute;left:6235;top:879; width:43;height:101' coordorigin="6235,879" coordsize="43,101" path="m6247,929r,-12l6249,907r3,-6l6255,894r5,-4l6273,890r5,4l6281,901r3,6l6286,917r,25l6284,951r-3,7l6278,965r-5,4l6278,978r5,-3l6287,971r3,-4l6292,962r2,-5l6296,952r1,-6l6297,940r1,-5l6298,924r-1,-5l6297,913r-1,-6l6294,902r-2,-5l6290,892r-3,-5l6283,884r-5,-3l6273,879r-13,l6255,881r-4,3l6246,887r-3,5l6241,897r-2,5l6237,907r-1,6l6236,919r-1,5l6235,935r1,5l6236,946r1,6l6239,957r2,5l6243,967r3,4l6251,975r-4,-33l6247,929xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1169" style='position:absolute;left:2574;top:1153; width:298;height:382' coordorigin="2574,1153" coordsize="298,382" path="m2872,1535r,-382l2574,1153r,382l2872,1535xe" fillcolor="#f0f1f1" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1170" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:2989;top:1283;width:305;height:154'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1171" style='position:absolute;left:5502;top:1415; width:789;height:0' coordorigin="5502,1415" coordsize="789,0" path="m5502,1415r789,e" filled="f" strokecolor="#ed1c24" strokeweight=".47556mm"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1172" style='position:absolute;left:6021;top:1262; width:63;height:99' coordorigin="6021,1262" coordsize="63,99" path="m6033,1334r-12,l6022,1339r1,5l6027,1351r6,5l6038,1359r7,2l6051,1361r7,l6064,1360r4,-3l6073,1355r5,-7l6082,1341r2,-8l6084,1327r,-5l6083,1317r-3,-8l6075,1303r-6,-4l6062,1296r-8,-1l6050,1295r-4,1l6041,1298r-5,3l6040,1274r39,l6079,1262r-47,l6025,1315r10,1l6039,1310r6,-3l6052,1306r5,1l6062,1309r6,5l6070,1319r2,5l6072,1331r-1,6l6068,1342r-5,5l6058,1350r-5,l6048,1350r-5,-1l6036,1344r-2,-4l6033,1334xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1173" style='position:absolute;left:6093;top:1260; width:43;height:55' coordorigin="6093,1260" coordsize="43,55" path="m6113,1298r1,17l6118,1313r6,-1l6129,1313r7,-16l6129,1302r-5,l6118,1301r-5,-3xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1174" style='position:absolute;left:6093;top:1260; width:43;height:55' coordorigin="6093,1260" coordsize="43,55" path="m6108,1357r6,3l6120,1361r5,l6130,1361r5,-1l6139,1358r7,-4l6151,1349r3,-7l6156,1334r,-6l6155,1324r-1,-4l6152,1315r-6,-6l6144,1304r6,-7l6152,1292r,-6l6152,1280r-2,-6l6146,1269r-5,-5l6142,1323r1,5l6143,1335r-1,6l6139,1345r-5,4l6129,1350r-4,l6118,1349r-5,-2l6108,1341r-2,-4l6106,1332r-3,22l6108,1357xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1175" style='position:absolute;left:6093;top:1260; width:43;height:55' coordorigin="6093,1260" coordsize="43,55" path="m6095,1319r-2,5l6094,1337r,4l6096,1345r3,4l6103,1354r3,-22l6106,1328r1,-4l6109,1320r5,-5l6113,1298r-3,-5l6109,1291r-1,-4l6109,1282r2,-5l6116,1273r4,-2l6127,1271r5,2l6137,1276r3,5l6141,1286r,4l6136,1297r-7,16l6134,1314r6,5l6142,1323r-1,-59l6133,1261r-4,-1l6119,1260r-5,1l6107,1265r-5,5l6098,1276r-1,6l6096,1287r,5l6098,1296r4,6l6109,1306r-5,2l6100,1311r-5,8xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1176" style='position:absolute;left:6165;top:1260; width:61;height:101' coordorigin="6165,1260" coordsize="61,101" path="m6196,1326r4,-1l6206,1323r5,-4l6215,1314r,l6213,1327r-2,9l6207,1342r-3,6l6199,1351r-11,l6182,1347r-4,-7l6177,1335r-11,l6166,1340r2,6l6171,1352r5,4l6183,1360r5,1l6198,1361r5,-1l6210,1356r6,-7l6220,1342r1,-5l6223,1333r1,-4l6225,1325r,-4l6226,1317r,-7l6226,1300r,-6l6224,1287r-1,-7l6220,1274r-4,-5l6210,1264r-7,-3l6199,1260r-10,l6185,1261r-7,4l6172,1270r-4,7l6167,1281r-2,4l6165,1289r,10l6166,1303r1,4l6170,1314r5,6l6182,1323r-1,-13l6178,1305r-1,-7l6177,1287r1,-6l6181,1277r4,-4l6189,1271r9,l6203,1273r6,5l6211,1282r1,5l6213,1292r,5l6211,1304r-5,7l6201,1314r-5,12xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1177" style='position:absolute;left:6165;top:1260; width:61;height:101' coordorigin="6165,1260" coordsize="61,101" path="m6181,1310r1,13l6189,1326r7,l6201,1314r-6,1l6191,1314r-4,-1l6181,1310xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1178" style='position:absolute;left:6234;top:1260; width:63;height:98' coordorigin="6234,1260" coordsize="63,98" path="m6247,1347r1,-4l6250,1339r3,-4l6257,1332r5,-4l6272,1322r3,-2l6281,1316r6,-4l6291,1307r3,-6l6296,1294r,-9l6296,1281r-2,-4l6291,1271r-6,-5l6279,1262r-7,-2l6264,1260r-4,1l6255,1262r-5,2l6246,1267r-4,5l6239,1278r-2,8l6236,1290r,5l6248,1295r,-1l6248,1289r1,-6l6252,1278r4,-4l6262,1271r7,l6275,1273r5,4l6283,1283r1,4l6284,1292r-1,5l6281,1301r-5,5l6272,1309r-5,3l6255,1319r-6,5l6244,1328r-4,6l6237,1341r-2,8l6234,1353r,5l6296,1358r,-11l6247,1347xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1179" style='position:absolute;left:2697;top:1296; width:63;height:98' coordorigin="2697,1296" coordsize="63,98" path="m2709,1382r1,-3l2713,1374r2,-3l2719,1367r6,-4l2735,1358r3,-2l2744,1352r6,-4l2754,1343r3,-7l2759,1329r,-9l2758,1316r-1,-3l2753,1306r-5,-5l2742,1298r-8,-2l2727,1296r-5,l2718,1298r-5,2l2709,1303r-4,5l2702,1313r-3,8l2699,1326r,5l2710,1331r,-2l2711,1324r1,-5l2714,1314r5,-5l2724,1307r8,l2737,1308r6,5l2746,1318r1,4l2747,1328r-1,5l2744,1337r-5,5l2735,1344r-5,3l2718,1355r-6,4l2707,1364r-4,6l2699,1376r-2,8l2697,1389r,5l2759,1394r,-12l2709,1382xe" fillcolor="#404042" stroked="f"> <v:path arrowok="t"></v:path> </v:shape><v:shape id="_x0000_s1180" type="#_x0000_t75" style='position:absolute; left:3414;top:1288;width:752;height:111'> <v:imagedata src="file:///C:/Users/IRANCU~1.GR/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png" o:title=""></v:imagedata> </v:shape><w:wrap anchorx="page"></w:wrap> </v:group><![endif][if !vml][endif]

Επίσης, το μερίδιο του Ιράν στα βιοτεχνολογικά άρθρα το 2015 σε σύγκριση με τις περιφερειακές χώρες και τον κόσμο είναι 27,22% και 1,27% αντίστοιχα (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Η επιστημονική παραγωγικότητα της βιοτεχνολογίας του Ιράν κατά έτος [Πηγή: Scimago]

Γ. Ορισμένα επιτεύγματα

1. Ιατρική

• Γενικό όνομα: Trastuzumab

Εμπορικό σήμα: Hercease ™

Πληροφορίες Προϊόντος

Το Hercease ™ είναι μια βιογενής μορφή Trastuzumab και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Πρόκειται για ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που προέρχεται από το DNA και επιλεκτικά στοχεύει στην εξωκυτταρική περιοχή του υποδοχέα ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 2 (HER2).

Μελέτες υποδεικνύουν ότι ασθενείς με ενίσχυση όγκου ή υπερεκφράσεις HER2 έχουν ιδιαίτερα επιθετική μορφή όγκου και συντομότερη επιβίωση χωρίς νόσο σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς ενίσχυση όγκου ή υπερεκφράσεις του HER2. Το HER2 είτε είναι υπέρ-έκφραση ή η ενίσχυση μπορεί να διαγνωσθεί χρησιμοποιώντας αξιολόγηση ανοσοϊστοχημείας (IHC) σταθερών όγκων ή χρήση τεχνολογίας In Situ Hybridization (ISH). Οι αρχικές μελέτες του Trastuzumab έδειξαν ότι βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε μεταγενέστερο στάδιο από 20,3 έως 25,1 μήνες.

• Γενική ονομασία: Etanercept

Μάρκα: Altebrel

TM Πληροφορίες προϊόντος

Η παρασκευή του Etanercept βασίζεται στην έκφραση με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας κελί ωοθήκης κινέζικου χάμστερ (CHO). Αυτό το μόριο αποτελείται από 934 αμινοξέα βάρους 150 KDa και ενεργεί ως αναστολέας TNFa. Το ΤΝΡα είναι ένα είδος κυτοκινών που παράγεται από μονοκύτταρα και μακροφάγα και αυξάνει τη ροή των λευκών κυττάρων στις διογκωμένες περιοχές. Έχοντας αυτή την ιδιότητα συνδυασμένη με άλλους σχετικούς μηχανισμούς, ο ΤΝΡα θα μπορούσε να αυξήσει τη φλεγμονή. Επομένως, το Etanercept μειώνει τις αποκρίσεις φλεγμονής μέσω της αναστολής του προαναφερθέντος μηχανισμού TNFa, ο οποίος είναι απολύτως αποτελεσματικός στη θεραπεία των αυτοάνοσων ασθενειών.

• Γενική ονομασία: Ανασυνδυασμένο ανθρώπινο FVIIa

Μάρκα: AryoSevenTM

Πληροφορίες Προϊόντος

Το AryoSevenTM ενδείκνυται για τη θεραπεία και την πρόληψη αιμορραγικών επεισοδίων σε ασθενείς με Αιμορροφιλία Α ή Β με αναστολείς. Απόκτηθείσα αιμορροφιλία