Η ρήξη των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ

Η ρήξη των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ οφείλεται στην αμερικανική συμπεριφορά. Η πολιτική των ΗΠΑ διείσδυσε στη χώρα μας γύρω στο 1942 και αντικατέστησε αυτή των Βρετανών. Έκλεψαν τους πόρους, ενίσχυσαν το αυταρχικό καθεστώς των Παχλεβί, προσέβαλαν το λαό μας, επέφεραν τη Συνθήκη της συνθηκολόγησης, ανέτρεψαν τις εθνικές κυβερνήσεις και έκαναν πολλά άλλα εγκλήματα τα οποία αν γράφονταν θα συνέτασσαν ένα μεγάλο βιβλίο. 01/16/1998

Η ρήξη των σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ οφείλεται στην αμερικανική συμπεριφορά. Αγαπητοί μου! Η πολιτική των ΗΠΑ από το 1942 και έπειτα, διείσδυσε στη χώρα μας. Πήραν σιγά-σιγά τη θέση της βρετανικής κυριαρχίας και κατά τη διάρκεια των σχεδόν είκοσι οκτώ χρόνων της ισχυρής παρουσίας των ΗΠΑ σε αυτή τη χώρα, προέβησαν σε κάθε είδους προσβολές, κακίες και ωμότητες που μια αλαζονική κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει σε ένα καταπιεσμένο έθνος. Έκλεψε τους πόρους, ενίσχυσαν το αυταρχικό καθεστώς των Παχλεβί, προσέβαλαν τους πολιτικούς και το λαό μας , επέφεραν τη Συνθήκη της συνθηκολόγησης, ανέτρεψαν τις εθνικές κυβερνήσεις και έκαναν πολλά άλλα εγκλήματα που εάν ένας συγγραφέας αποφάσιζε να τα γράψει θα έκανε μεγάλο βιβλίο.

~ Αγιατολάχ Χαμενεΐ 16/01/1998

 Σημαντικότερα νέα