Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: προσκύνημα του Χατζ στην ροή της ιστορίας

Το Alzahra Πανεπιστήμιο διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο,

προσκύνημα του Χατζ στην ροή της ιστορίας

Αυτό το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη.

Τα θέματα του Συνεδρίου είναι τα εξής :

- Aντιλήψεις, Σκέψεις, Kριτικέ και Γνωμοδοτήσεις

- Tελετές και Τελετουργίες

- Eλαττώματα και Λύσεις

- Iσλαμικού πολιτισμού

Προθεσμίας υποβολής περιλήψεων : 10, Νο, 2016

προθεσμία για την υποβολή πλήρους εργασίας: 30, Dec 2016

Η περίληψη εργασίας και τα έγγραφα θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

history.hajj@alzahra.ac.ir

 Σημαντικότερα νέα