Η επιστολή του Προέδρου του Κέντρου Δια-θρησκειακών διαλόγων και πολιτισμών


Ο Mahdi Taskhiri ,πρόεδρος του Κέντρου Δια-θρησκειακών διάλογων και πολιτισμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπάγεται στον Οργανισμό Πολιτισμού και Ισλαμικών Διασυνδέσεων, με αφορμή τη νοσηλεία του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου, απέστειλε μια επιστολή μέσω του Μορφωτικού Κέντρου της Ιρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και ευχήθηκε υγεία παρακαλώντας το Θεό για τη γρήγορη ανάρρωσή του.

Σε ένα μέρος της επιστολής , ο Πρόεδρος του Κέντρου Διαθρησκειακών διαλόγων αναφέρει:

«Εν τη ώρα ταύτη εγώ και οι συνάδελφοί μου στο κέντρο διαθρησκειακών διαλογων και πολιτισμών, ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας τω Πανοικτίρμονι Θεώ όπως καταπέμψη το συντομότερον δυνατόν ίασιν.

Ευχόμεθα προσέτι ο Παντοκράτωρ Θεός να εισακούσει κατά τας δυσκόλους ταυτας στιγμάς την προσευχή του δοκιμαζόμενου ποίμνιού του δια την αντιμετώπιση της ενσκηψάσης πανδημίας. »


 Σημαντικότερα νέα