Πολιτιστικές Σχέσεις: 

Οι πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ελλάδας έχουν τις ρίζες τους στον Αρχαίο πολιτισμό των δυο λαών. Ο Περσικός και ο Ελληνικός πολιτισμός θεωρούνται από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στον κόσμο. Τα πολιτιστικά και επιστημονικά επιτεύγματα των Περσών και των Ελλήνων από την αρχαιότητα αποτέλεσαν τη γέφυρα για να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

 

Οι πνευματικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο αρχαίων πολιτισμών κατά τη διάρκεια των μακρών αιώνων ενίσχυσαν την ευημερία και την  προώθηση του πλούτου των πολιτιστικών παραδόσεων των δύο λαών και συνέβαλαν τα μέγιστα στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού. Παρά την στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ τους στη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας προ Χριστού, οι σχέσεις των δύο χωρών κατά τη διάρκεια των μακρών αιώνων υπήρξαν πολύ φιλικές, σαν δίδυμες. Οι πολιτικές, οι σπουδαίες εμπορικές, πολιτιστικές ανταλλαγές, οι επιστημονικές, καλλιτεχνικές και φιλικές σχέσεις ήταν σαφώς ευρύτερες και σημαντικότερες σε σύγκριση με την μικρής διάρκειας περίοδο των στρατιωτικών συγκρούσεων.

 

Στη σύγχρονη εποχή, οι στοχαστές και μελετητές του Ιράν και της Ελλάδας προσπάθησαν για την σύσφιγξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δυο λαών. Με αφετηρία τα κοινά πολιτιστικά και ιστορικά τους στοιχεία, σχεδίασαν την πολιτιστική γραμμή για την εδραίωση, ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών και των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ τους. Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, επιστημονικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο, το 1956 υπογράφτηκε η πολιτιστική επιμορφωτική συμφωνία με σκοπό την θεμελίωση της περαιτέρω ανάπτυξης των πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων των δυο λαών. Για την εφαρμογή της πολιτιστικής επιμορφωτικής συμφωνίας μεταξύ των δυο χωρών, καθιερώνονται τρία έτη στο πολιτιστικό επιστημονικό πρόγραμμα του Ιράν και της Ελλάδας, σε επτά άρθρα, στους εξής τομείς: επιστημών, εκπαίδευσης, πολιτισμού, τεχνών, τουρισμού, ΜΜΕ, νεολαίας και αθλητισμού.

 

Στο πλαίσιο αυτό το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα τηρεί το συμφωνητικό τα τελευταία δέκα έτη για την ανάπτυξη και την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των δυο λαών.

Ως εκ τούτου κάθε χρόνο καθιερώνει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

Εκμάθηση της περσικής γλώσσας, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, εκδόσεις βιβλίων, διοργανώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δρώμενων, εκθέτει και συμμετέχει σε πολιτιστικές εκθέσεις, και διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια.

Φιλοσοφία του Μορφωτικού Κέντρου είναι ότι οι πολιτιστικοί θεσμοί των δύο χωρών μπορούν να συμβάλλουν στην αλληλογνωριμία των κοινών τόπων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και να ενισχύσουν περαιτέρω την φιλική σχέση των δυο λαών.

Iran-Greece.jpg