Μαθήματα Περσικής Γλώσσας: 

Μαθήματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν  έχει εγκαθιδρύσει πρόγραμμα διδασκαλίας της Περσικής Γλώσσας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην σύγχρονη περσική γλώσσα και τον πολιτισμό. Με την ολοκλήρωση του κύκλου διδασκαλίας, οι μαθητές θα έχουν καλύψει τις βασικές γραμματικές γνώσεις και θα έχουν αποκτήσει ένα βασικό λεξιλόγιο που θα τους επιτρέπει να επικοινωνούν μέσα στα πλαίσια των βασικών συζητήσεων.

Η γλώσσα παρουσιάζεται μαζί με το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται, έτσι ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την γλωσσική εθιμοτυπία αλλά και να γνωρίσουν τον Περσικό πολιτισμό.

Το μάθημα της Περσικής γλώσσας είναι δωρεάν. Διδάσκεται στα ελληνικά και στα περσικά και η εκμάθηση συμπεριλαμβάνει ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση και γραφή, ενώ δίνεται έμφαση στις επικοινωνιακές δραστηριότητες, την πρακτική δομή και την γραμματική. Ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι συνήθως μέχρι δεκαπέντε άτομα έτσι ώστε να επιτρέπει την εντατική εξάσκηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε   με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

*Τα μαθήματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είναι μονο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.*

 

  • Instagram
Η σελίδα του καθηγητή στο instagram
Μαθήματα στο Μορφωτικό Κέντρο
 

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε μια προσπάθεια διάδοσης της περσικής γλώσσας ως στοιχείο ανταλλαγής πολιτισμών προσφέρει δωρεάν μαθήματα περσικής γλώσσας στον χώρο του.

 

Ο κύκλος των μαθημάτων αποτελείται από 4 επίπεδα ξεκινώντας από αυτό των αρχάριων, το κάθε ένα από τα οποία ολοκληρώνεται μέσα σε 2 εξάμηνα.

 

Τα μαθήματα για το κάθε επίπεδο γίνονται από μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν μιάμιση ώρα.  

 

ο  καθηγητής  των μαθημάτων είναι ο B.Sc .Seyed Ali Karaji 

 

Για όποιους δεν υπάρχει η δυνατότητα να έρχονται στο κέντρο να παρακολουθούν τα μαθήματα μπορούν να τα δουν διαδικτυακά στα πιο κάτω βίντεο:

 

 

Online Μαθήματα:

Δεύτερος κύκλος των μαθημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

 25η Μαρτίου 6Παλαιό Ψυχικό Αθήνα

211- 4009851   ΦΑΞ : 210-6822535

© 2015 Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - All rights reserved.