2015

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Στιγμιότυπο οθόνης (163).png

Ψηφιακό συνέδριο με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του Κοντς στην Αθήνα  22/5/2020

Με την παρουσίαση άρθρων από πολιτιστικά, πολιτικά, θρησκευτικά και κοινωνικά πρόσωπα της Ελλάδας

2020 - 2021

Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

 25η Μαρτίου 6Παλαιό Ψυχικό Αθήνα

211- 4009851   ΦΑΞ : 210-6822535

© 2015 Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - All rights reserved.